Johan: Givende å jobbe i fronten og være med på å forme skogbruket

Av Cathrine Glosli

Johan Stener Maagaard har en mastergrad i skogfag. Nå jobber han i Glommen Mjøsen Skog. 

Fortell litt om din nåværende jobb:  

Jeg er ansatt i Glommen Mjøsen Skog som skogbruksleder i Eidsvoll kommune. Arbeidsoppgavene går ut på å være en kontaktperson for andelseierne i distriktet og jeg jobber primært med kjøp av tømmer og salg av skogbrukstjenester som planting og ungskogpleie. Naturligvis i tillegg til å veilede skogeiere.

Det er en veldig sosial jobb og man treffer mange mennesker, dette gjelder skogeiere, kollegaer, entreprenører m.m. Dagene er ulike og man sitter både inne og er ute i felt på befaringer med skogeiere. I jobben møter man på mange forskjellige problemstillinger og man får testet teorien fra NMBU i praksis. Det er veldig givende å få lov til å jobbe i "fronten" og være med å forme skogbruket. Man kan mene mye om skogbruket, men skogbrukslederne er de som faktisk avgjør hvordan praksisen i skogene blir gjort.

Johan Stener Maagaard
Johan Stener Maagaard Foto: Kjell Christian Gripstad

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?  

Jeg hadde en plan om å studere skogfag på Ås tidlig og hadde hørt veldig mye bra både om det faglige og det sosialemiljøet på NMBU. I retrospektiv så stemte det veldig bra.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU? 

Jeg gikk "forstkandidat"-retningen som blant annet hadde ekstra økonomi og jus i tillegg til skogfagene. I tillegg plukket jeg med meg ekstra logistikk og driftsteknikk som jeg synes er veldig interessant. Jeg jobbet i 2021-2022 i et vikariat som skogbrukssjef i Nes kommune og jeg merket at spesielt det å kunne jus kommer veldig godt med i tillegg til skogskjøtsel, da det finnes mange skogeiere som lurer på ulike tips for å skjøtte skogen sin riktig. Som skogbruksleder er det fint å kjenne til litt forskjellig, men jus, økonomi og skjøtsel viktig og kommer godt med uansett.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Det å delta i aktivt i det sosiale miljøet er uvurderlig både med tanke på kontakter senere i livet. Dette gjelder både med hensyn på tverrfaglighet og det å bli kjent med fremtidige kollegaer og arbeidsgivere. Skogmiljøet er veldig lite, så bare det å delta på kubikkforum som skogbrukerforeningen arrangerer eller bare sitte på skogbrukersalen er veldig fin mulighet for å knytte kjennskap til andre skogbrukere.

Har du noen råd til kommende studenter?

Jeg vil anbefale alle å bli med på det som skjer på Ås. Studietiden er mye mer enn bare bøker og pugging. I tillegg vil jeg anbefale å plukke gode emner i tillegg til de emnene man må ha. Det finnes veldig mange relevante emner som en skogfagsstudent kan plukke med seg fra eiendomsfag, handelshøyskolen, geomatikk. GIS, Jus, økonomi og litt programmering er nok lurt å kunne i fremtiden.

Hvordan bidrar du og arbeidsgiver i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

Skogbruket bidrar til bærekraftsmålene på flere måter da trevirke er en fornybar ressurs som kan brukes til alt fra å bygge boligblokker (f.eks Palisaden) eller bli til smaken av vanilje (vanillin) i vaniljeis. Alt som lages av olje kan i prinsippet lages av tre. Norske skoger legger på seg omtrent 25 millioner kubikkmeter i året og vi avvirker omtrent 13 millioner kubikkmeter, så vi bygger skogressursen samtidig som karbonlageret i skogen øker.

Publisert - Oppdatert

Del på