Ida Aarø: Jobber med frivillig vern

Av Cathrine Glosli

Ida Aarø har en mastergrad i skogfag, og jobber nå som rådgiver hos Norges Skogeierforbund. Hun koordinerer arbeidet rundt frivillig vern, og jobber på prosjekter tilknyttet skog og klima og skogbehandling. 

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som rådgiver i Norges Skogeierforbund, som arbeider med et bredt spekter av saker som har påvirkning for skognæringen i Norge. Jeg jobber hovedsakelig med ordningen frivillig vern av skog, som går ut på at skogeiere frivillig tilbyr skogen sin for vern mot at de får erstatning. Ordningen er et samarbeid mellom skognæringen og vernemyndighetene, og min hovedoppgave går ut på å koordinere dette arbeidet. I tillegg jobber jeg med flere prosjekter blant annet tilknyttet skog og klima og skogbehandling. I Skogeierforbundet dukker det stadig opp nye saker som må behandles raskt, og derfor er ingen dager like. I tillegg får jeg jobbe med utrolig flinke folk, og jeg lærer noe nytt hver dag.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg valgte å studere ved NMBU fordi jeg har stor interesse for natur, miljø og klima. Jeg kjente ikke til universitet fra før, men da jeg så hvilke studieretninger de tilbudte var jeg ikke i tvil om at det var der jeg skulle studere. Universitetets plassering på landlige Ås passet meg bra, samtidig som det var kort vei til storbyen. Studentmiljøet er utrolig bra på NMBU, og de fem årene jeg gikk der fløy forbi!

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Ved å ta master i skogfag fikk jeg bred skogfaglig kompetanse. I tillegg fikk jeg grunnleggende kunnskap om økonomi og juss. På denne måten har jeg fått en utdannelse som kan brukes til mye, og den er midt i blinken for jobben jeg har nå siden jeg jobber med flere aspekter tilknyttet skogfag.

Har du noen råd til kommende studenter?
Jeg anbefaler kommende studenter til å ta de fagene som man er mest interessert i. Dette gjør at det blir lettere å engasjere seg i og motivere seg for fagene. I tillegg anbefaler jeg alle å ta noe juss og økonomi. Dette får man bruk for uansett hvilken jobb man får.

Publisert - Oppdatert

Del på