Heidi Degnes-Ødemark: brevandring i regi av DNT

Av Cathrine Glosli

Hurrungane
HurrunganeFoto: Heidi Degnes-Ødemark

Heidi Degnes-Ødemark har en master i naturbasert reiseliv. Hun jobber som fagkonsulent for DNT Oslo og Omegn hvor hun arbeider med å fremme fjellsport.

Heidi Degnes-Ødemark, master i naturbasert reiseliv
Heidi Degnes-Ødemark, master i naturbasert reiseliv Foto: Privat

Kan du fortelle litt om jobben din?
Jeg arbeider som fagkonsulent i Fjellsport hos DNT Oslo og Omegn. Overordnet dreier jobben seg om å fremme fjellsportarbeidet i foreningen, med særlig vekt på brevandring, klatring på fjell og i is, tinderangling, skredlære og bratt skikjøring. Som fagkonsulent har jeg ansvar for strategiarbeid, planlegging og oppfølging av turer, kurs og aktiviteter. Dette innebærer blant annet økonomistyring, markedsføring, det bookingtekniske og oppfølging av instruktører. Jobben innebærer mye kontakt med styrer og komiteer, instruktører, turledere og deltakere, samt med lokale samarbeidspartnere. I tillegg har jeg ansvar for booking og koordinering av driften av Demmevasshytta ved Hardangerjøkulen, en av DNT sine mest utilgjengelige hytter, hvor vi gjennomfører flere av brekurs og breturene våre.

Demmevasshytta ved Hardangerjøkulen
Demmevasshytta ved Hardangerjøkulen Foto: Heidi Degnes-Ødemark

Hvorfor valgte du å studere på NMBU?
Jeg ønsket å få et godt sosialt nettverk og et faglig grunnlag med forutsetninger for å få en attraktiv jobb i etterkant. Masterprogrammet naturbasert reiseliv er unikt med sin kombinasjon av reiselivsfag og naturforvaltning. Dette ville binde sammen min tidligere friluftsliv-, kultur- og naturveilederutdanning og en bachelor i sosiologi. Det gode studentmiljøet med aktiviteter var også avgjørende for valget.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Utdanningen ga en bred kompetanse innen naturforvaltning og reiseliv. Jeg har hatt spesielt nytte av utferdene til reiselivsbedrifter, emner innen økonomistyring og reiselivsutvikling, i tillegg til lærdom gjennom materoppgaveprosessen.

Har du noen råd til kommende studenter?
Mine råd for kommende studenter er å engasjere seg, skape et nettverk og bruke tid på valg av masteroppgave. Jeg vil anbefale å forhøre seg med universitetet, aktuelle organisasjoner eller bedrifter om aktuelle forskningsoppgaver. Sett også av tid til å samle egne naturopplevelser i studietiden.

Publisert - Oppdatert

Del på