Hartmann Bollerøds legat

Av Cathrine Glosli

Hartmann Bollerøds legat er et tradisjonsrikt legat som hvert år blir delt ut til den beste skogbruksstudenten på masternivå.

Om legatet:

Mannen som opprettet legatet, Hartmann Egil Bollerød, var selv forstkandidat fra landbrukshøgskolen (1919). Bollerød var født i Hedrum i Vestfold 1894, og bodde der det meste av sitt liv. 

Da han var ferdig på landbrukshøgskolen fikk han stilling som skogbestyrer hos Treschow Fritzøe. Her var han ansatt til 1960. Bollerød var gjennom mange år medlem av Hedrum herredstyre. Hartmann Bollerød døde 80 år gammel i 1974, og etter hans ønske tok enken Haldis Bollerød ideen om legatet inn i sitt testamente.

Prisen består av et pengebeløp og et diplom. Legatet administreres av UMBs forskningsfond.

Vinnere:

2021: Petter Almås og Maria Moan
2020: Johanna Sætherø Steen
2019: Øyvind Sørhuus

2018: Kine Fliflet

2017: Ida Aarø
2016: Halldis Linde Lie
2015: Elisabeth Schmidt
2014: Linn Viken Bøe
2013: Anne Aulie
2012: Silje Undeland Lysbakken
2011: Roar Økseter 
2010: Trygve Westrum Solem
2009: Sonja Klotz 
2008: Ylva Margareta Steiner
2007: Liviu Theodor Ene
2006: Fredrik Bøhler
2005: Fredrik Fossum Sunde
2004: Per-Ivar Hanedalen
2003: Dorte Klarskov Reksten
2002: Kristian Bergheim
2001: Jon Andreas Ask
2000: 
1999: Hermod Fledsberg
1998: Jørn Heggertveit
1997: Thomas Husum
1996:
1995:
1994:
1993:
1992: Erik Trømborg

Publisert - Oppdatert

Del på