Gunvor: Kontaktpunkt for skogeiere

Av Cathrine Glosli

Gunvor Grimeland Koller har en mastergrad i skogfag og jobber nå som skogbruksleder i Viken Skog. Der har hun en variert arbeidshverdag, med mange utfordringer og arbeid både inne og ute.  

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg er ansatt i Viken Skog som skogbruksleder i kommunene Spydeberg, Hobøl og Enebakk. I disse distriktene fungerer jeg som et kontaktpunkt for skogeiere, hvor jobben i stor grad går ut på selge skogtjenester, kjøpe tømmer, planlegge og gjennomføre hogst. I jobben min treffer jeg utrolig mye forskjellige mennesker fra ulike arenaer i skogbruket. Ingen arbeidsdag er lik og inneholder et bredt spekter av utfordringer, hvor jeg jobber både mye ute i skogen og inne på kontor. Jeg syns det er svært spennende å få jobbe med den fremtidsrettede ressursen skogen er, hvor arbeidsoppgavene mine omhandler alt fra å etablere nye skog til å avslutte et skogomløp.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Med stor interesse for natur og biologi, falt studievalget enkelt på NMBU og skogfag. Da visste jeg at jeg tok en fremtidsrettet utdanning, med muligheter for å jobbe ute i skog og mark. Den gamle Landbrukshøyskolen har et rykte for å ha et godt faglig miljø, og ikke minst studiemiljø, noe som stemmer til punkt og prikke. Tiden på NMBU er virkelig uvurderlig.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Under utdanningen tok jeg et bredt spekter av emner innen skogfag, økonomi, juss og annet naturfaglig. Jeg får god nytte av min skogfaglige kunnskap fra utdanningen min som rådgiver for skogeiere og ved planlegging av forskjellige tiltak i skogen. I tillegg har jeg fått god tyngde av å ha emner innen juss og økonomi, som alltid kommer til nytte.

Har du noen råd til kommende studenter?
Nyt tiden som student og ta godt vare på nettverket du opparbeider deg under studietiden. Dette er av stor verdi for arbeidslivet videre. Å engasjere seg litt utenfor studiene kan være lurt, i ulike studieorganiasjoner og studiemiljøet. I tillegg mener jeg det er viktig å velge emner som motiverer deg. En tverrfaglig kandidat har kunnskap om mye forskjellig og har derfor også tyngde til å utføre mange ulike arbeidsoppgaver.

Publisert - Oppdatert

Del på