Forskningsmidler til presisjonsskogbruk

Av Cathrine Glosli

Presisjonsskogbruk
PresisjonsskogbrukFoto: Marius Hauglin

NMBU skal, i samarbeid med NIBIO, utvikle et presisjonsskogbruk for å redusere tap tilknyttet rotråte.

Rotråte utgjør det største økonomiske tapet i norske skoger, og tapet, eller verdireduksjonen for gran, er anslått til mer enn 100 millioner kroner pr år. 
– I prosjektet «Precision» vil vi arbeide med å redusere dette ved å innføre et presisjonsskogbruk, sier en av forskerne i prosjektet, professor Terje Gobakken. 
Precision er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU og NIBIO - Norsk Institutt for Bioøkonomi, hvor sistnevnte er koordinator.

Samarbeid med industripartnere
Et presisjonsskogbruk kan defineres som planlegging og gjennomføring av en stedstilpasset skogbehandling og tiltak for å forbedre virkekvaliteten og virkeutnyttelsen og dermed økt profitt.
– I Precision vil vi benytte teknologi og analyseverktøy for å utvikle og støtte en stedstilpasset skogbehandling, sier Gobakken.
Hogstmaskiner samler store mengder med data om hvert eneste tre og sammen med industripartnere (Gundersen og Løken og John Deere) har NMBU allerede utviklet en prototype for å posisjonere trærne som avvirkes.

Kombinerer datatyper
Prosjektet skal videreutvikle prototypen slik at data fra avvirkninger skal kunne kobles med råtedata for å skaffe mer informasjon om den biologiske utbredelsen og spredningen av rotråte.
– Basert på data fra hogstmaskinen, fly og satellitter, samt ny kunnskap om rotråte, skal vi utvikle modeller for råteutbredelse. De økonomiske konsekvensene i verdikjeden skal også analyseres, avslutter han.

Arbeidspakkeledere fra NMBU vil være prof. Terje Gobakken, prof. Hans Fredrik Hoen og prof. II Annika Kangas.

Fakta

OM PROSJEKTET: 
Finansiering: Norges forskningsråd gjennom BIONÆR-programmet
Ramme: 33 millioner kroner
Varighet: 2018-2021 (4 år) 
Prosjektkoordinator: NIBIO
Forskningspartnere: NMBU, NIBIO og utenlandske forskningsinstitusjoner.

Publisert - Oppdatert

Del på