Erik: Jobber med miljø og beredskap

Av Cathrine Glosli

Mann ved elv
Erik Forbregd Henriksen har studert naturbasert reiseliv. Bildet er tatt under kjemisk behandling i Drivaregionen for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Privat

Erik Forbregd Henriksen har studert naturbasert reiseliv. Nå jobber han som miljø- og beredskapsrådgiver i Sunndal kommune.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber som miljø- og beredskapsrådgiver, det er en stilling hvor jeg arbeider med veldig mye forskjellig, samtidig er det også noe overlappende. Årsaken til at jeg kvalifiserte til å jobbe med beredskap har årsak i at jeg har bakgrunn fra flere år i Forsvaret, men også Røde Kors Hjelpekorps, det gjenspeiler også arbeidsoppgavene innen beredskap.

Av delen miljø i stillingstittelen arbeider jeg med veldig mye relevant jeg lærte på NMBU, her inngår klima, naturmangfold, biodiversitet, verneområdeforvaltning og mye annet.

En typisk arbeidsdag kan være å gjennomføre befaring i et verneområde sammen med verneområdeforvaltere, møtevirksomhet med SNO, bidra til reiselivsutvikling i kommunen, eller å gjennomføre befaring i et skredområde, en del dager på kontoret har jeg selvfølgelig, men det er også sosialt og trivelig. Det jeg liker best er de varierte arbeidsoppgavene, og at jeg har mulighet til å være mye ute, dette gjelder både innen miljø- og beredskap.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

NMBU er først og fremst et velrenommert universitet som har fag viktige for fremtiden som klima og miljø. I tillegg er NMBU det eneste universitetet som tilbyr master i naturbasert reiseliv. En annen viktig årsak er at jeg erfarte at mange arbeidsgivere hadde krav, eller ønske om master. Fordelene er mange, kvalitet og relevant utdanning, litt lettere å få relevante og spennende jobber, men også et høyere lønnsnivå.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Veldig mange av emnene jeg hadde ved NMBU har jeg fått bruk for i jobben i Sunndal kommune. I tillegg skrev jeg masteroppgave om villreinen i Snøhetta. Oppgaven ble viktig for meg da jeg fikk beskjed om å sitte i prosjektgruppa som har ansvar i å utarbeide tiltak som kan bedre leveforholdene til villreinen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, dette har bakgrunn i kvalitetsnormen av 2022.

Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Det som kanskje er litt spesielt med masteren i naturbasert reiseliv er at det ofte er få personer i klassen, dette på godt og vondt, men det bidrar i hvert fall til et nært og godt studentmiljø. I tillegg vil jeg trekke frem at foreleserne har en nærhet til studentene jeg ikke har opplevd tidligere, det er med på å gjøre oppholdet ved NMBU veldig bra.

Har du noen råd til kommende studenter?

NMBU sikrer deg en utdanning relevant for en fremtid i stor endring. Utveksling er absolutt å anbefale, selv var jeg i Alaska.

Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål skal vektlegges i alt arbeid vi gjør. Vi blir også påminnet bærekraftsmålene hver gang vi kommer på jobb da vi har alle de 17 bærekraftsmålene stablet i store figurer i inngangspartiet. FNs bærekraftsmål var også tema under utdanningen på NMBU, det er jeg glad for når bærekraftsmålene er så sentrale i Sunndal kommune.

Mann på kontor
Erik sier: "Bildet er tatt i et TV-intervju på NRK Møre og Romsdal i forbindelse med ekstremvær som førte til flere alvorlige flomskred sommeren 2023. Ekstremvær er noe vi vil få mer og mer av i årene fremover, derfor er NMBU (bærekraftsuniversitetet) også et godt valg!" Foto: Screenshot

Publisert - Oppdatert

Del på