Elisabeth Schmidt: Setter nasjonal skogpolitikk ut i praksis

Av Cathrine Glosli

Elisabeth Schmidt har en mastergrad i skogfag, og jobber nå hos Fylkesmannen i Rogaland. Utdanningen har gitt henne kombinasjonen av en biologisk og praktisk forståelse, og hun har stor nytte av bakgrunnen i jobben sin. 

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Jeg jobber som rådgiver for skogbruk på landbruksavdelingen hos Fylkesmannen. Her jobber jeg mye med forvaltningsoppgaver som fordeling av økonomiske tilskudd, utføring av kontroller av hogst og planting, og på ulike måter bidra til at den nasjonale skogpolitikken blir omsatt i praksis rundt i kommunene. En stor del av jobben består også av kurs- og informasjonsarbeid ut mot skogeiere og næringen for å øke fokuset på skog- og trebruk. I et typisk husdyrfylke som Rogaland er dette viktig, da skogbruket ofte kommer i skyggen av andre landbruksnæringer. I tillegg jobber jeg en del med bioenergi, gårdsbasert reiseliv og andre ting som kan være lønnsomme tilleggsnæringer for bønder, og jeg har jeg fått forme stillingen min mye ut fra det jeg er interessert i.

Elisabeth Schmidt
Elisabeth Schmidt Foto: Gerd Inger Aarnes

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?
Jeg har alltid hørt mye fint om Ås som studiested, og etter å ha studert biologi i Oslo og på Svalbard fant jeg ut at jeg ønsket meg en mer landbruksfaglig og forvaltningsrelevant fordypning. Som odelsjente fra gård med skog ble det naturlig å velge skogfag, som kunne gi meg en god bakgrunn både for å ta over hjemme og å få en relevant jobb ved siden av.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?
Skogfagstudiet har en fin blanding av naturfag, økonomi, jus og andre forvaltningsrelevante emner, og dette har gitt meg en bred bakgrunn som jeg har veldig stor nytte av i jobben jeg har nå. Det er viktig å ha både en biologisk og en praktisk forståelse når man skal jobbe i forvaltningen, og dette føler jeg at jeg har fått gjennom studiet.

Har du noen råd til kommende studenter?
Bruk de frie emnene i graden til å velge kurs du syns er spennende, ut fra hva du er interessert i. Det gjør det morsommere å studere, og kan ofte gi en tverrfaglig miks som gjør at du skiller deg ut fra mengden når du søker jobb. Vær ute i god tid med å planlegge studieløpet slik at du får inn emnene du har lyst til å ta!

Publisert - Oppdatert

Del på