Aurora: Jobber med miljøoppfølging og risikovurderinger

Av Cathrine Glosli

Aurora Hansen Stokke
Aurora Hansen StokkeFoto: Asplan Viak

Aurora Hansen Stokke har studert miljøvitenskap og jobber nå som miljørådgiver i Asplan Viak.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. Det å jobbe i et rådgivningsselskap gjør at man får jobbet med mange forskjellige oppgaver. Jeg jobber blant annet med miljøoppfølging i bygg- og anleggsprosjekter, miljørisikovurderinger, miljøtekniske grunnundersøkelser av forurenset grunn, utslippstillatelser, matjordplaner, oppfølging av utslipp fra deponier og mye mer.

Arbeidshverdagen er en god blanding av kontorarbeid, feltarbeid og oppfølging på byggeplasser. Det beste med jobben er at jeg får brukt kunnskapen jeg tilegnet meg under studiet, og at arbeidsoppgavene er såpass varierte.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg valgte å studere på NMBU på grunn av studiet miljøvitenskap. Dette studiet syntes jeg var interessant, fordi jeg er veldig miljøengasjert, samtidig som jeg ønsket en solid naturvitenskaplig/realfaglig utdanning.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Alle arbeidsoppgaver jeg har hatt siden jeg begynte å jobbe har vært relevant for studiet. Jeg hadde ikke klart jobben uten. Spesielt kjemifagene, miljøfagene, feltfag, og vannforurensningsfagene har vært nyttige i jobben. Det å ta fag på andre fakultet, som renseteknologi og avfallsteknologi, har også vært svært nyttig.

Aurora Hansen Stokke
Aurora Hansen Stokke i felt på jobb. Foto: Privat

Publisert - Oppdatert

Del på