Anders Ringstad: varierte arbeidsoppgaver og mye reisevirksomhet

Av Cathrine Glosli

Anders Ringstad har en mastergrad i skogfag. Som konsulent i NORSKOG jobber han med frivillig vern, eiendomsforvaltning, skogbruksplanlegging og miljøregisreringer. Han trives godt med mange forskjellige arbeidsoppgaver og lærer noe nytt hver dag. 

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

Jeg jobber som skogkonsulent i NORSKOG, som arbeider med næringspolitikk og skogfaglig rådgiving. I konsulentavdeling hos NORSKOG jobbes det med det meste innenfor anvendt skogfag.

Jeg jobber blant annet med å bistå grunneiere i frivillig vern av skog, operativ eiendomsforvaltning, verdsetting av skogeiendommer, skogbruksplanlegging med miljøregistreringer og eiendomsrettslige spørsmål. NORSKOG har medlemmer over store deler av landet som gjør at jeg får sett mye av landet i forbindelse med ulike oppdrag.

Med et så vidt spekter av arbeidsoppgaver er man helt avhengig av flinke og kunnskapsrike kollegaer, og jeg lærer noe nytt hver dag.

Masterkandidat i skogfag, Anders Ringstad
Masterkandidat i skogfag, Anders Ringstad Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg har alltid hatt en interesse for natur og være ute i skog og mark. Samtidig hadde jeg hørt mye positivt om studentlivet på Ås, både faglig og sosialt. Når jeg så nærmere på studietilbudet på NMBU og studieoppbyggingen av skogfag skjønte jeg at dette var noe for meg. På skogfag kommer man borti flere ulike fagretninger innenfor skogfaglige emner, økonomi, juss og annen naturvitenskap. Samtidig er det en fremtidsrettet utdanning med mange og varierte muligheter.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Jeg har fått god nytte av utdanningen, og den har lagt en viktig basis for videre utvikling. På skogfag har man frihet til å velge mange ulike fagretninger og jeg fordypet meg i tillegg til skogfag, innenfor økonomi og juss, og opplever å ha stor nytte av dette i dagens jobb.

Anders Ringstad på jobb.
Anders Ringstad på jobb. Foto: Statsforvaltaren i Vestland/ Maria Knagenhjelm

Har du noen råd til kommende studenter?

Engasjer deg i linjeforeningen eller andre foreninger og opparbeid deg et nettverk. Her kan du møte fremtidige kollegaer og arbeidsgivere. Forsøk også å få deg en relevant deltidsjobb eller sommerjobb ved siden av, her knytter du kontakter og er du heldig kan du få et jobbtilbud ved endt utdanning. Skognæringen er også veldig opptatt av studentene, og inviterer de til årlige samlinger som for eksempel Skogforum og Skog og Tre. Her lærer man mye og ser hva som rører seg i næringen, samtidig som er en god mulighet til å bli kjent med ulike aktører.

Med så mange fagretninger på NMBU ligger alt til rette for å finne emner som motiverer og engasjerer deg. Forsøk også å planlegg studieløpet ditt tidlig så du får med deg ulike emner du har lyst til å ta, og muligens et semester på utveksling.

Ikke vær redd for å velge en miks av emner, en kandidat med tverrfaglig bakgrunn kan jobbe med sammensatte problemstillinger og vil kunne skille seg ut i søknadsbunken.

Publisert - Oppdatert

Del på