Vil skape noe av verdi

Av Jørn Kongsten Brevik

Per Salveson
Per Salveson student ved NMBUFoto: Per Salveson

Per Kristian har valgt å studere eiendomsutvikling fordi det gir mulighet til å være med på å skape noe av verdi, både økonomisk og samfunnsmessig.

  • Navn: Per Kristian Salveson
  • Fra: Hosle, Bærum
  • Utdanning: Master i eiendomsutvikling. Leverer masteroppgave våren 2025
  • Tidligere utdanning: Bachelor i samfunnsøkonomi, BI

Hvorfor ønsker du å bli en eiendomsutvikler?

Jeg har valgt å gå eiendomsutvikling fordi det gir meg mulighet til å være med på å skape noe av verdi, både rent økonomisk og samfunnsmessig. Det appellerer også veldig til meg å ta del i konkrete, praktiske prosjekter hvor man tydelig kan se fremgang og resultater som følge av arbeidet man legger ned.

Hva gleder du deg til, i møtet med arbeidslivet?

Jeg ser frem mot å få anvende kunnskapen og ferdighetene jeg har opparbeidet meg i løpet av studietiden i virkelige eiendomsutviklingsprosjekter. Selv om studiet innehar realistiske prosjektoppgaver med erfarne veiledere, tror jeg det blir ekstra interessant å følge et prosjekt fra oppstart til ferdigstilling. I tillegg gleder jeg meg til å jobbe med folk på tvers av yrkesgrupper og fagretninger for å få en bredere kunnskap om temaer som berøres av eiendomsutviklere.

Hvordan har du opplevd å være student på master i Eiendomsutvikling?

Faglig har studenttilværelsen vært utfordrende, men ikke mer eller mindre enn det burde. Studiet er veldig praktisk rettet med flere case- og prosjektoppgaver, hvilket jeg har opplevd som givende da det føles relevant for det kommende arbeidslivet. I tillegg har vi i mange fag hatt veldig interessante gjesteforelesninger med både kjente og ukjente navn innenfor ulike deler av eiendomsbransjen.

Hvordan har studenttilværelsen ved vært sosialt sett?

I eiendomsutvikling er vi en relativt liten klasse, så vi har fort blitt kjent med hverandre. Vi er sammensatt av folk med bakgrunn fra veldig mange forskjellige studieretninger, så det har lagt grunnlag for mange interessante samtaler oss imellom i gangene på universitetet. Foruten skolehverdagen, byr Ås på et stort spekter av ulike sosiale aktiviteter og foreninger. Til tross for at Ås ikke er det største stedet, tar studentene på imponerende vis ansvar for å fylle det sosiale behovet og skape et levende og inkluderende studentmiljø.

Hvorfor vil du anbefale å søke master i Eiendomsutvikling?

Jeg vil spesielt anbefale eiendomsutvikling til studenter som ønsker å være med på å skape og forme fremtidens samfunn. Det har for meg vært spesielt givende å arbeide med moderne problemstillinger knyttet til bærekraft og økonomi, så hvis dette samspillet høres spennende ut, søk eiendomsutvikling! Dessuten gir studiet en solid plattform som er ettertraktet av arbeidsgivere, og som byr på forskjellige jobbmuligheter ikke kun knyttet til utvikling, men også i retning mot for eksempel eiendomsforvaltning og byplanlegging.

Publisert - Oppdatert

Del på