Strategi for 2019 - 2023

Strategien for Faktultet for landskap 2019-2023.
Strategien for Faktultet for landskap 2019-2023. Foto: NMBU

Strategien for Faktultet for landskap og samfunn ble vedtatt av fakultetsstyret 7. juni 2018.

Information in English

Fire innsatsområder

Fakultetet har definert fire innsatsområder som gis ekstra oppmerksomhet i denne strategien.

Disse er:
1. Sterke fagmiljøer med nasjonale og internasjonale posisjoner
2. Synergier på fakultetet
3. Livslang læring
4. Livet på fakultetet

Strategi for LANDSAM 2019-2023

Publisert - Oppdatert

Del på