Opptatt av å bevare vår nære arkitekturhistorie

William Holten er tidligere student ved NMBU og har mastergrad i eiendomsutvikling ved Institutt for landskapsplanlegging. Han jobber med eiendomsutvikling og har spesiell interesse for landskap og bevaring av gamle og nyere bomiljø, ref. intervju i Fortidsvern.

Holten er opptatt av at vår nære arkitekturhistorie må bevares. Han har flere ganger gjennomført utviklingssamarbeide med eiere av denne type eiendommer og mener at hus og eiendommer kan tilføres løsninger som tilfredsstiller dagens brukerkrav samtidig som man bevarer den særegne arkitektur og miljø. 

Selv har han lagt ned betydelige ressurser for å ta hånd om et 'kondemnabelt' trehus fra 1927. 

Les mer i Fortidsvern 3/2013: 
FRA «KONDEMNABEL TOMANNSBOLIG» TIL VAKKER VILLA 

W. Holten
W. Holten Foto: W. Holten

Publisert - Oppdatert

Del på