Ny webinarserie om folkehelse

Av Egil Jahren

Tunbedet med sommerblomster ved tuntreeet på NMBU. I bakgrunnen sees bygningen Tivoli.

Nå lanseres @Folkehelsepraten, for alle med interesser og oppgaver innen folkehelse og sosial bærekraft

Hver første fredag i måneden, med oppstart 1. mars 2024, inviterer Institutt for folkehelsevitenskap til faglig input og diskusjon om relevante temaer for kommunalt folkehelsearbeid. Webinarserien er laget i samarbeid med Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner.

I alt åtte digitale frokostseminarer blir gjennomført i løpet av 2024. Hvert seminar starter kl 9.00 og varer i 45 minutter, med tid til spørsmål og diskusjon.

Ansatte ved Institutt for folkehelsevitenskap vil sammen med eksterne foredragsholdere presentere ulike tema. Det vil handle om teorier, metoder, kunnskap fra forskning og praktiske eksempler.

@Folkehelsepraten er åpen for alle som vil ha litt faglig påfyll til morgenkaffen!

Temaer vår 2024

Vi ser på sosial bærekraft og hvordan vi kan jobbe med å utvikle sosialt bærekraftige nærmiljø og lokalsamfunn (seminarene begynner kl 9.00):

Temaer høst 2024

Vi retter blikket mot helsefremming, og vil se på hvordan dette kan se ut i ulike befolkningsgrupper:

  • 6. sept. - Aktivitetsfremmende nærmiljø for barn og unge (Emma Charlott Nordbø)
  • 11. okt. - Helsefremming blant innvandrere – barrierer og muligheter (Marte Kjøllesdal)
  • 1. nov. - Helsefremming i demensomsorgen (Kariann Krohne)
  • 6. des. - Helsefremming i sårbare livssituasjoner (Ruth Kjærsti Raanaas)

Velkommen!

Institutt for folkehelsevitenskap på Facebook

Publisert - Oppdatert

Del på