NMBU-student vinner pris for nyskapende lekepark for voksne

Av Egil Jahren

Prisvinner Pia Insulan med prisdiplomet, sammen med Statsbyggs representant
Pia Insulan (t.v.) mottok pris for sin masteroppgave av Statsbygg, her representert ved Hege Saxebøl MoumFoto: NMBU / Egil Jahren

Statsbygg-pris går til studentoppgave om park hvor voksne kan gjenfinne lekegleden.

En jury med representanter fra Statsbygg har nylig delt ut "Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur ved NMBU". Pia Insulans masteroppgave ble valgt som vinner blant tre nominerte.

Prisen ble utdelt 10. april, på et arrangement på NMBU hvor de nominerte presenterte sine masteroppgaver.

Leverer alltid sterke oppgaver

Juryen, bestående av Hege Gultvedt, Else Bingen Sande og Hege Saxebøl Moum, roste alle de tre nominerte studentene for kvaliteten på deres arbeider.

– Vi var utrolig imponert over nivået, sa Moum fra Statsbygg, og spøkte om at jurymedlemmenes masteroppgaver hadde kommet dårlig ut av en sammenligning med dagens oppgaver.

Moum fra Statsbygg delte ut prisen og la frem juryens begrunnelse.

Hun fremhevet Insulans arbeid som spesielt nyskapende og eksperimentelt:

– Masteroppgavens parkdesign oppfordrer til en skattejakt i seg selv, en indre reise til barndommens lekeglede. Den våger å være nyskapende, hvor studenten har latt seg lede av egen nysgjerrighet. Lekenheten gjennomsyrer hele oppgaven, med en poetisk og underfundig tekst.

De to andre nominerte var Benedicte Nordhaug og Elin Karoline Harstad. Nordhaug skrev om landskapsarkitekturfagets bidrag i klima- og naturkrisen, mens Harstad fokuserte på hvordan menneskelig aktivitet kan samspille med og beskytte kystøkologien.

Statsbyggprisen skal stimulere til eksperimentelle og nyskapende masteroppgaver. Den legger vekt på formål, aktualitet, nytteverdi, bærekraft, formidling og estetisk verdi. Prisen deles ut årlig.

Nominert student Elin Karoline Harstad presenterer oppgaven sin
De tre nominerte studentene presenterte oppgavene sine. Her viser Elin Karoline Harstad frem arbeidene fra hennes oppgave "Co-existing along the coast". Foto: NMBU / Egil Jahren

Det lekende mennesket

Insulans oppgave tar for seg betydningen av lek for voksne, og hvordan et område ved Lillestrøms elvebredd (Nitelva) kan tilrettelegges som en park der voksne kan gjenfinne evnen til å leke.

– Lek er viktig også for voksne, sa Insulan. – Det er en kraft i lek som utløser kreativitet, samtidig med at du får en pause fra dagliglivets høye tempo og stress. Med lek skapes et sosialt rom der mennesker på tvers av alder og bakgrunn kan møtes.

I oppgaven designet Insulan en park for undring, sanselighet, nysgjerrighet og fysisk aktivitet.

– Vi voksne må få mulighet til å gjenoppdage gleden lek gir og hvordan det kan inspirere på andre områder i livet. Her er det noe å tenke på i utformingen av arbeidsplasser.

De nominerte oppgavene til Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur ved NMBU, 2023:

Publisert - Oppdatert

Del på