Lær digital fagformidling i juni-blokka!

Av Egil Jahren

en ung person i et podcast-studio, illustrasjonsbilde
I det nye emnet kan du formidle gjennom podcast, bildefortellinger eller filmFoto: Shutterstock

Få innsikt i og erfaring med å lage film, bildefortellinger og podcast i ny opplæringsmodul av og med Læringssenteret, Urban Lab og SITRAP.

Vi tester ut en ny opplæringsmodul: Gjennom tre uker vil en gruppe studenter få innsikt i og erfaring med å lage film, bildefortellinger og podcast.

Studentene som melder seg på, skal arbeide med et komplekst sammensatt fagstoff. De må sette seg inn i dette og selv bestemme hvilken del av det og hvordan det skal formidles.

– Med tiltaket ønsker vi å finne ut hvordan formidling av fagstoff også påvirker hvordan vi lærer faget, sier Elin Børrud, leder av SITRAP. – I formidling er vi oftest opptatt av mottakeren. Men formidling er også bra læring, og med det nye emnet vil vi få erfaringer om formidlerens læringsutbytte. Ved å bruke digital bildefortelling som presentasjonsmetode, tvinges man til å syntetisere og poengtere.

I det nye emnet skal ikke studentene jobbe med eget materiale, men vil bli utfordret til å sette seg inn i en kanskje helt ny sak eller problemstilling. I samarbeid med 3-4 andre studenter velger du vinkling som kan presenteres slik at den faglige verdien ivaretas samtidig som den skal formidles lettfattelig.

Er du interessert?

Publisert - Oppdatert

Del på