Jobber med verdivurdering av eiendom

Av Jørn Kongsten Brevik

Christina Bjerke student ved NMBU
Christina BjerkeFoto: Christina Bjerke

Christina har fått jobb i Handelsbanken, som fagspesialist innen verdivurdering av eiendom.

  • Navn: Christina Bjerke
  • Studieprogram: Master i eiendomsutvikling. Leverer masteroppgaven våren 2025.
  • Tidligere utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon, OsloMet

Hva innebærer jobben?

I Handelsbanken jobber jeg med verdivurdering av bolig- og næringseiendom. Dette innebærer å analysere og vurdere verdien av ulike typer eiendom, basert på faktorer som beliggenhet, bygningskvalitet og andre markedsforhold. Min rolle er å sikre nøyaktige og pålitelige verdsettelsesrapporter sammen med kollegaer, som danner grunnlag for bankens beslutningsprosesser når det gjelder lån og investering knyttet til eiendom.

Hvordan har du opplevd å være student på master i Eiendomsutvikling?

Å være student på master i Eiendomsutvikling har gitt meg en større forståelse av det tverrfaglige miljøet man kommer til å jobbe i etter endt utdanning. Dette på grunn av dagsaktuelle og reelle diskusjoner i forelesninger, samt tverrfaglige prosjekter og emner som tar for seg hvordan man kan utvikle og forvalte eiendom for å skape verdi innenfor lovens rammer.

Hvordan har studenttilværelsen vært sosialt sett?

NMBU tilbyr et sosialt miljø hvor man jobber tett på forelesere og næringslivet. Vi er delt inn i små klasser, noe som gjør terskelen for å rekke opp hånden og delta i forelesninger lav. Det er lett å ta kontakt med forelesere hvis man ønsker det, og det er alltid rom for å diskutere faglige temaer. I helgene er det sosiale arrangementer på Samfunnet hvor studenter fra ulike fakulteter møtes for å være med på temafester, konserter eller quiz. Ås er et lite sted hvor det er lett å bli kjent med nye mennesker. Mange begynner på NMBU uten å kjenne noen fra før, og de aller fleste får det veldig fint.

Hvorfor vil du anbefale å søke master i Eiendomsutvikling?

Dersom du har interesse for eiendom og ønsker å lære mer om hvordan man utvikler eiendom i takt med samfunnets behov, vil jeg anbefale deg å søke på master i eiendomsutvikling. Studiet gir deg en innføring i hvordan man utvikler arealer, og bygninger fra tidlig fase og fram til utbygging. På NMBU har vi engasjerte forelesere som jobber aktivt innenfor fagfeltene og virkelighetsnært pensum med reelle caser.

Publisert - Oppdatert

Del på