Hva er landskapsarkitektur for meg?

hf
hfFoto: Shutterstock / privat

For meg er landskapsarkitektur et fag som kombinerer to svært viktige fagfelt innen samfunnsutviklingen, nemlig arkitektur og miljø, forteller student i landskapsarkitektur, Alexander Tjaberg.

Jeg har lenge vært interessert i arkitektur, og studerte derfor et semester med arkitektur på Krabbesholm Højskole i Danmark. Det var et utrolig morsomt og spennende fag, men jeg savnet samtidig å jobbe med det grønne. Fra jeg var liten har jeg alltid likt å være ute, og lært ulike blomster og planter. Jeg søkte derfor master i landskapsarkitektur for å kunne kombinere mine interesser, selv om jeg ikke helt visste hva jeg gikk til. Jeg hadde nok ikke helt forstått bredden og kompleksiteten til faget!

I dag ser jeg på landskapsarkitektur som et utrolig viktig bidrag innen samfunnsutviklingen. Den tar tak i problemer knyttet til byvekst, menneskelig forflytning, klima og miljø, og vil bare få større betydning i fremtiden. De sterke føringene man må ta hensyn til ved å utforme et område som skal kunne benyttes av mennesker, bevare miljøet og beskytte mot klimaendringer gir svært spennende utfordringer.

Les også: Hva gjør egentlig en landskapsarkitekt?

Landskapsarkitektur er utrolig bredt, og berører store deler av samfunnet. Fremover tror jeg at landskapsarkitekturen vil bli trukket frem i enda større grad enn i dag, i store og små prosjekter. Kunnskapen vi sitter på trengs ved alt fra utbyggingen av stor regional og nasjonal infrastruktur, tilrettelegging av uteområder for alle, og til bevaring av biologisk mangfold.

Jeg tror man vil benytte seg mer av landskapsarkitekter for å skape tryggere og romsligere byer, for flere mennesker. Samtidig vil man også trekke inn tidligere tanker om grøntområder knyttet til befolkningens helse. For å skape gode byer er det viktig at alle har lik tilgang på grønne arealer og friområder hvor man kan få avbrekk fra et hektisk byliv. Slike grønne pustehull vil rense byluften og gi variasjon mellom bygulvets ellers harde flater.

Les også: Om master i landskapsarkitektur, NMBU

På et mer overordnet nivå vil landskapsarkitektur bli viktig for å kunne skape gode og velfungerende sammenhenger i nye byutviklingsområder. Kanskje blir det nødvendig med kommunale landskapsarkitekter eller by-landskapsarkitekter for å kunne legge helhetlige føringer for de offentlige områdene våre? Uansett vil landskapsarkitekturens rolle bli stadig viktigere!

Publisert - Oppdatert

Del på