Hva betyr grønne omgivelser for helsa vår?

Park
ParkFoto: www.shutterstock.com

Grøntområder er viktige helsefremmende faktorer som man bør ta hensyn til i all planlegging.

Sammenhenger mellom grønne omgivelser, helse og trivsel har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Denne oppmerksomheten skyldes at vi har fått kunnskap om helsefremmende egenskaper til grønne omgivelser, og at vi har behov for å finne nye løsninger innen byutvikling der kompakt byutvikling ofte kan gå på bekostning av grønne omgivelser.

Det er kommunene som er ansvarlig for folkehelsearbeidet. De skal kartlegge utfordringer for folkehelsen og iverksette tiltak. Vi trenger derfor kunnskap om effekten av tiltakene for videre planlegging og bygging av gode og helsefremmende nærmiljø.

Kunnskap om sammenhenger mellom omgivelsene våre og helse

I løpet av de siste 10-20 årene har det framkommet ny kunnskap om hvordan ulike helsedeterminanter, som støy, NO2 og svevestøv påvirker helsa vår. Spesielt har resultater fra studien European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE), der Norge har vært deltager, vist at NO2 og svevestøv på ulik måte øker risiko for slag, lungekreft, tidlig død, og lav fødselsvekt. Studier om støy har vist at de som er utsatt for mye støy har høyere risiko for å utvikle...

Les mer på forskning.no.

Publisert - Oppdatert

Del på