Gradsoppgavepresentasjoner 2023

Av Marzena Siolek

NMBU campus Ås
NMBU campus ÅsFoto: NMBU

Velkommen til gradsoppgavepresentasjoner ved Fakultet for landskap og samfunn i 2023.

Studentene ved Fakultet for landskap og samfunn forsker på mange interessante temaer.

Vårsemesteret avsluttes med høytidelige markeringer av de ferdige kandidatene. Studentene som har levert sine gradsoppgaver som bachelor- og master-kandidater våren/høsten 2023 presenterer oppgavene sine fysisk, noen også unntaksvis digitalt. Presentasjonene er åpne for alle interesserte.

Informasjon om de ulike arrangementene vil bli publisert fortløpende i høyre kolonne på denne siden. 

Oversikten under viser planlagte gradspresentasjoner utenom fastsatte gradsdager i 2023.

Ved digitale presentasjoner kreves det en invitasjon til møtet for hver presentasjon for å kunne delta. Dersom det ikke foreligger en link til digital presentasjon i oversikten under, vil denne kunne mottas ved direkte forespørsel til veileder for den aktuelle gradsoppgaven en ønsker å høre på. Vennligst vis hensyn og logg på i god tid før start. Bemerk at publikums kamera, mikrofon og chat er slått av under gjennomgangen.

 • Marthe Kleven (M30-EIE)
  Arb. tittel: Pålegg om tiltak mot overvann på bebygd eiendom.

  Veileder: Steinar Taubøll, Ekstern sensor: Anne Rogstad

  Tid: 05.01.2024, 12:00-12:45
  Kun digital deltagelse via Microsoft Team Meeting
  Klikk her for å bli med i møtet
  Møte-ID: 348 401 150 520
  Passord: DGEAS4
 • Gudrun Otterhold Bertinussen (M30-FOL)
  The influence of health workers’ motivation and work environment on attitudes towards adolescent girls seeking sexual and reproductive health services in the Democratic Republic of Congo.

  Veileder: Fiona Vande Velde, Ekstern sensor: Kari Bjerke Batt-Rawden

  Tid: 27. september, 09:00-10:00
  Kun digital deltagelse via Microsoft Team
  Meeting ID: 311 438 891 562
  Passcode: cMxKcj
 • Jill Giannikos (M30-DS)
  Integrating Education for Sustainable Development into Everyday Practice: Exploring an International School’s Experiences and Approaches through an Ethnographic Case Study

  Veileder: Siri Ellen Hallstrøm Eriksen, Ekstern sensor: Annika Wetlesen

  Tid: 25. september, 15:00-16:00
  Sted: NMBU, Økonomibygningen - Anretningen
 • XXX
 • XXX

 Student

Program

Tittel

Hovedveileder og sensor

Tidspunkt for presentasjon

Marthe KlevenM30-EIEArb. tittel: Pålegg om tiltak mot overvann på bebygd eiendomVeileder:
Steinar Taubøll
Ekstern sensor:
Anne Rogstad
Tid: 05.01.2024, 12:00-12:45
Kun digital deltagelse via Microsoft Team Meeting
Klikk her for å bli med i møtet
Møte-ID: 348 401 150 520
Passord: DGEAS4
Gudrun Otterhold BertinussenM30-FOL
The influence of health workers’ motivation and work environment on attitudes towards adolescent girls seeking sexual and reproductive health services in the Democratic Republic of Congo
Veileder:
Fiona Vande Velde
Ekstern sensor:
Kari Bjerke Batt-Rawden
Tid: 27. september, 09:00-10:00
Kun digital deltagelse via Microsoft Team Meeting ID: 311 438 891 562
Passcode: cMxKcj
Jill GiannikosM30-DSIntegrating Education for Sustainable Development into Everyday Practice: Exploring an International School’s Experiences and Approaches through an Ethnographic Case StudyVeileder:
Siri Ellen Hallstrøm Eriksen
Ekstern sensor:
Annika Wetlesen
Tid: 25. september, 15:00-16:00
Sted: NMBU, Økonomibygningen - Anretningen
Vilde Langaas WegerM30-IESInclusion of persons with disabilities in climate adaptation -A study of Lillestrøm MunicipalityVeileder:
Siri Ellen Hallstrøm Eriksen
Ekstern sensor:
Annika Wetlesen
Tid: 25. september, 09:30-10:30
Sted: NMBU, Økonomibygningen - Anretningen
Martin Lucas Sortland EickM30-GLAWinds of Change?
The use of landscape in windpark licencing process
Veileder: Maria Gabriella Trovato
Ekstern sensor:
Melissa Anna Murphy
Tid: 25 september, 14:15-15:15
Sted: KA-bygget rom K201
Konrad BjörkM30-IRClimate Action Through Transnational City Networks: Lessons from OsloVeileder: Katharina Glaab
Intern sensor:
Kirsti Stuvøy
Ekstern sensor: Tatjana Stankovic
Tid: 26 September, 10.15-11.15.
Sted: Oslo

Digital attendance is possible, for participation.
please contact Katharina Glaab (Katharina.glaab@nmbu.no)
Mahfuz MizanM30-IRTBAVeileder: Stig Jarle Hansen
Sensor: Mohamed Husein Gaas
Mandag 18/9, kl. 10:00
Zoom-lenke
Magnhild HummelM30-LAEn nasjonal vandreveg på historiske vegfar - En casestudie på gamle HaukelivegVeileder: Tore Edvard Bergaust
Ekstern Sensor er Sissel Margrethe Riibe.
Fredag 22. september kl. 12.15 – 13.00 i KA201.
Tijana MalesevicM-ECOL
Nature Park Zlatibor: A political ecology study

Main Supervisor: Tor Arve Benjaminsen
External examiner: Mariel Aguilar Støen
Date: 27 September 2023
Time: 10:00 - 11:00
Location: Stein Bie Room, Tivoli
Konrad BjörkM30-IRClimate Action Through Transnational City Networks: Lessons from OsloVeileder: Katharina Glaab
Ekstern sensor: Tatjana Stankovic
27 September 14.30
Nicholas Kwaku AgyeiM-GDSEvaluating the Awareness and Use of Moringa Products in Lilongwe, Malawi Main Supervisor: Lars Olav Eik
External examiner: Stein W. Bie
Thursday, 21 September 2023
Time: 15:00 - 16:00
Location: Stein Bie Room, Tivoli

Brian James Burrow
M-GDSBiochar Impacts on Soil Health, and Plant Growth. A case study of smallholder farms in Malawi.Main Supervisor: Lars Olav Eik
External examiner: Stein W. Bie
Thursday, 21 September 2023
Time: 16:00 - 17:00
Location: Stein Bie Room, Tivoli
Emma Lea WheelerM-IESBeyond the talk? Understandings of, expectations for, and barriers to climate services for climate adaptation in TanzaniaMain supervisor: Jennifer Joy West
Co-supervisor: Mathias James Venning
External examiner: Siri Veland
NEW DATE:
Thursday, 21 September 2023
Time: 14:00 - 15:30
Join on Zoom
Varsha VarshaM30-DSSustainability Assessment and Challenges of Tourism Development in Andaman and Nicobar Islands: A Case Study of Mahatma Gandhi Marine National Park (MGMNP) And Wandoor BeachEkstern sensor: Udaya Sekhar Nagothu
Intern sensor: Espen Sjaastad
Torsdag 14 september, 15:00, Stein Bie room, Tivoli
Turid Anita Kvislen M30-DS Solar Energy in Mozambique: Displacement, Compensation, and JusticeEkstern sensor: Fred Håkon Johnsen
Intern sensor: Espen Sjaastad
Fredag 15 september, 13:00, Stein Bie room, Tivoli
Martin LøkenM30-BYREG Politiske rasjonaler bak innføringen av arealnøytralitet i Nordre Follo kommune / Political rationales behind implementation of the area neutrality policy in the Norwegian municipality of Nordre FolloGro Sandkjær Hanssen og Line BarkvedFredag 18.8 kl 10.00, møterommet Periferien, NIBR.
Møterommet har plass til 24 personer, og er åpent for publikum.
Kaneshalingam, BeulalM30-BYREGEt konseptuelt rammeverk for koblingen mellom grønn infrastruktur og livability

- Et verktøy for analysering av byplanleggingen av Oslo kommune i lys av grønn infrastrukturs kobling til livability"

Mina Di Marino
Helms
Karin Genevieve (digital participation)
10.01.2023,  kl. 11:00
NMBU, Campus Ås: Cirkus 417

Teams: Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 794 602 201
Passcode: 6sfxRT

Download Teams | Join on the web

Natalie Marie Lange M30-LADen forsvunne våtmark – Strategisk landskapsplan for sikring av natur- og landskapsverdier på Øra i FredrikstadAnne Katrine Geelmuyden

Aaste Gulden Sakya

10.01.2023,  kl. 14:30
NMBU, Campus Ås: KA201 - Møterom
Agyei, Belinda P.M30-IESSustainability of Pond and Cage Fish Farming Systems in the Ashanti, Bono, Eastern and Volta Regions in GhanaIan Bryceson
Jahn Petter Johansen

13.01.2023, kl. 10:00
Zoom: https://nmbu.zoom.us/j/69947560819

Kristine LundM30-DS Unpacking the Norwegian ParadoxGuri Bang
Bård Lahn
13.01.2023, kl. 13:00
NMBU, Campus Ås: Tivoli - Stein Bie-rom
Langeli, Kristoffer M30-BYREGNasjonalparkkommuners tilrettelegging for bærekraftig utvikling av det naturbaserte reiselivet og lokalsamfunnKnut Bjørn Stokke
Kristin Nordli
16.01.2023, kl. 10:15
NMBU, Campus Ås: Cirkus 213 - Gamle Styrerom

Ingeborg Njøs Slinde

M30-BYREGForvalting av tre i byar og tettstader - Offentlege styresmakter sine planar og strategiarGunnar Ridderstrøm
Anne T. Anvik
16.01.2023, kl. 12:00
sted: Oslo 

Andersen, EmilieM30-FOLDELBarnefamilier og friluftsliv. En kvalitativ studie av foresattes opplevelse av muligheter
og barrierer
Grete G. Patil
Anne Steigen

17.01.2023, kl. 10:30
NMBU, Campus Ås: Cirkus 417

Bransdal, Linn-KristinM30-FOLDELErfaringsdeling på Emergency Medical Teams ledersamling
- En kvalitativ studie om nytte for fremtidige oppdrag
Grete G. Patil
Anne Steigen
17.01.2023, kl. 12:00
NMBU, Campus Ås: Cirkus 417
Kristine DahlM30-FOL «Så lenge jeg er ærlig, er det greit» En kvalitativ studie om hvordan ungdom i
1. klasse på videregående snakker med sine foresatte om alkoholrelaterte temaer
Ingeborg A. Pedersen 
Rikke Tokle
17.01.2023, kl. 12:30
NMBU, Campus Ås: Tivoli - Stein Bie-rom 
Vaage, SondreM30-BYREGFlerlokalisert arbeid i sentrumsutvikling: et planleggingsperspektiv Mina Di Marino
Uteng, Tanu Priya
17.01.2023, kl. 11:00
NMBU, Campus Ås: Cirkus 213 - Gamle Styrerom
 Korkosh, Danya M30-BYREGEt konseptuelt rammeverk for koblingen mellom grønn infrastruktur og livability.
Et verktøy for analysering av byplanleggingen av Oslo kommune i lys av grønn infrastrukturs kobling til livability
Gunnar Ridderstrøm
Kristin Nordli

18.01.2023, kl. 15:30
Telegrafen i Oslo

Kalairajan, SathyarishiM30-EIEKommunens rettslige handlingsrom etter Plan- og bygningsloven § 13-1Fredrik Holth
Tord Thorshov
18.01.2023, kl. 16:00
Teams: Click here to join the meeting

Meeting ID: 370 842 540 580
Passcode: SVZYYH

Download Teams | Join on the web

Harstad, Elin KM30-GLACo-existing along the coast Nesodden coastal trail case studySieweke, Jorg
Helm, Karin G.
19.01.2023, kl. 08:15
NMBU, Campus Ås - KA332B
Sandbæk, NoraM30-GLAKnowledge and possible application of urban vegetation patches as a technique to create biodiversity in landscape architectureDramstad, Wenche
Potthof, Kerstin Lombardo, Adrian
19.01.2023, kl. 10:15
NMBU, Campus Ås - KA332B
Lind, Trygve EllefM30-GLAUrban Transformation of the current Bodø airport - a feasibility studyStrøm Kathrine
Halvorsen, Linn -Heidi
19.01.2023, kl. 11:15
NMBU, Campus Ås - KA332B
Aas, Hedda LM30-LAOvervannet til Melbybekken - fra problem til ressursØdegård, Ingrid Merete
Gjermo, Christine
19.01.2023, kl. 09:15
NMBU, Campus Ås - KA332A
Noori, Hussain
og Uggen Kristian
M30-LADen grønne ringen i Lillestrøm - En sammenhengende grønnstruktur rundt byen Husaas, Ellen
Gjermo, Christine

UTSATT
Grytli, Hanna M30-LAEstuary MiddelalderparkSieweke, Jorg
Helm, Karin G.
19.01.2023, kl. 09:15
NMBU, Campus Ås: KA201 - Møterom
Hauge, LeneM30-LAVekslende grenser: morfologiske endringer i vegetasjon langs eiendomsgrenserFiskevold, Marius
Simon, Veronique
19.01.2023, kl. 10:15
NMBU, Campus Ås: KA201 - Møterom
Kristiansen, Victor HM30-LAHerregårdslandskapet i LarvikHusaas, Ellen
Gjermo, Christine
19.01.2023, kl. 11:15
NMBU, Campus Ås: KA201 - Møterom
Saur, Erlend BergwitzM30-LAPrydgress i Norge - En analyse av prydgressbeplantninger i Drammen, Oslo, Steinkjer og ÅsRosef, Line
Hilmersen, Inger
19.01.2023, kl. 15:00
NMBU, Campus Ås: KA201 - Møterom

Buijs, JelleM30-IESWaking Up in a World of Crises: Experiences of Protesters in the HagueKirsti Stuvøy
Marianne Millstein
20.01.2023, kl. 10:30
NMBU, Campus Ås: KA201 - Møterom
Vestøl, Siv HegeM30-FOLSammenhenger mellom psykisk helse, fysisk aktivitet og sosial støtte blant unge voksne født i Norge av innvandrerforeldreMarte K. R. Kjøllesdal
Ahmed Ali Madar
23.01.2023, kl. 09:30
NMBU, Campus Ås: Tivoli - Ruth Haug-rom
Aimilia TikoudiM30-DSICT - based Social Innovation in Africa: the case of RwandaMorten Jerven
Ibrahima Dia
23.01.2023, kl. 10:00
Zoom
Frelek, Ewa
Waqar, Durre Najef
M30-EUTV
Studie om reguleringsreserven i Oslo
Terje Holsen
Øystein Ringen-Vatnedalen

23.01.2023, kl. 13:00
NMBU, Campus Ås: Cirkus C316

Røysland, HildeM30-FOLEn tverrsnittstudie av sammenhenger mellom fysisk aktivitet og sosial støtte blant unge norskfødte med innvandrerforeldreMarte K. R. Kjøllesdal
Ingunn Holden Bergh
24.01.2023, kl. 10:00
NMBU, Campus Ås: Tivoli - Thor Larsen loftet
Syvertsen, Kristin S.M30-BYREGPlanlegging av bærekraftige småsteder - gjenbruk som strategisk tilnærmingMarius Grønning
Lene Basma
25.01.2023, kl. 09:15
NMBU, Campus Ås: Urbygningen U227
 Olafsen, Ida M30-BYREG Den feministiske byenRoberta Cucca
Andersen Bengt
25.01.2023, kl. 10:00
NMBU, Campus Ås: Cirkus 417
Parsian Nezhad, ArashM30-GLAChild centered Urbanscapes - A case study of Oslo and YazdTrovato, Maria Gabriella
Wetlzien, Julie Marianne
25.01.2023, kl. 10:00

NMBU, Campus Ås: KA201 - Møterom

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 303 325 925
Passcode: N2nSHA

Download Teams | Join on the web

Or call in (audio only)

+47 21 40 22 23,,48971979#   Norway, Oslo

Phone Conference ID: 489 719 79#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

Andreas Brurås VandvikM30-BYREG

Arealregnskap: arealforvaltningens nye vidundermiddel?

Marius Grønning
Lene Basma
25.01.2023, kl. 11:15
NMBU, Campus Ås: Urbygningen U227
Ali-Khan, MohammedM30-EIERettslig virkning av langvarig brukEinar Bergsholm
Marit Eriksson
TBA
Estefania
Luanda Menezes Moraes
M30-DSCompany - community Partnerthips for the Commercialization of Non-timber Forest Products in the Amazon: a Case Study From Médio Juru á RegionDarley Kjosavik
Sarvendra Tharmalingam
 TBA
Mary Oluwabusayo
Abiodun
M30-IRFactors that contribute to the trefficking of Nigerian women and childrenStig Jarle Hansen
Ida Bary

24. januar 2023, kl. 12

Zoom

Meeting ID 696 8249 5936

Passcode504573

Fjeldberg, IgeborgM30-GLA xxxTrovato, Maria Gabriella
Morabito, Valerio Alberto
Tid: Mars 2023

Sted: xxx

Zubeida Haji HassanM30-DS xxx

Selam Ataklt Hailemichael

Gutu Olana Wayessa

Tid: Mars/April 2023
Sted: xxx
Anne Sofie OnstadM30-FOL xxx

Ruth Kjærsti Raanaas
Siri Ellen H. Eriksen
Anne Mari Steigen

21. februar 2023, kl. 10:00

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 785 263 069
Passcode: x8zAY4

Download Teams | Join on the web

Or call in (audio only)

+47 21 40 22 23,,578084243#   Norway, Oslo

Phone Conference ID: 578 084 243#

Publisert - Oppdatert

Del på