– Eiendomsutviklere er med på å forme byer og lokalsamfunn

Av Jørn Kongsten Brevik

Oliver Brevik
Oliver Brevik student ved NMBUFoto: Oliver Brevik

Oliver valgte studier i eiendomsutvikling fordi han ville kombinere interessene for økonomi og samfunnsutvikling.

  • Navn: Oliver Brevik
  • Kommer fra: Bødalen, Asker
  • Studieprogram: Master i eiendomsutvikling. Leverer masteroppgaven våren 2025
  • Tidligere utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon, NHH

Hvorfor ønsker du å bli en eiendomsutvikler?

Jeg valgte å studere eiendomsutvikling ved NMBU da jeg ønsker å jobbe med fast eiendom. Videre vil jeg som eiendomsutvikler kunne kombinere mine interesser for både økonomi og samfunnsutvikling. Det blir spennende å kunne konseptualisere og realisere prosjekter fra start til slutt, og se resultatene av mitt arbeid i form av fysiske endringer i omgivelsene. Som eiendomsutvikler har en mulighet til å være med på å forme og utvikle byer og lokalsamfunn.

Hva gleder du deg til, i møtet med arbeidslivet?

Først og fremst gleder jeg meg til å anvende kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom studiet i en praktisk sammenheng. Muligheten til å lære av erfarne fagfolk og samtidig bidra med mine egne perspektiver og ideer. Det blir spennende å ta del i en bransje som stadig er i utvikling mtp trender, teknologier og regelverk.

Hvordan har du opplevd å være student på master i Eiendomsutvikling?

Mastergraden i eiendomsutvikling gir god forståelse om de ulike delprosessenei prosjekter som utvikler og transformerer eiendom for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse. De ulike prosjektemnene er svært lærerike og gir tverrfaglig erfaring gjennom samarbeid med studenter fra ulike studieretninger. Studiet har dyktige forelesere, samt mange gjesteforelesere hvor en blir kjent med sentrale aktører i eiendomsbransjen. Sammenlignet med NHH er det ved NMBU mindre klasser som i større grad gir rom for aktiv deltagelse og dialog i forelesningene.

Hvordan har studenttilværelsen vært sosialt sett?

NMBU er kjent for et svært aktivt og godt studentmiljø. Det finnes et bredt spekter av ulike lag og foreninger man kan engasjere seg i. Fadderuka ga meg en innholdsrik og sosial start på semesteret. Jeg anbefaler å delta på samtlige dager under fadderuka da en blir kjent med mange medstudenter. Det er sjeldent en dag uten en aktivitet på campus eller Samfunnet. Sistnevnte er en sosial møteplass for alle studenter hvor det blant annet holdes konserter, quizer, og revyer. Personlig er jeg svært fornøyd med studentmiljøet og anbefaler alle nye studenter å engasjere seg i dette.

Hvorfor vil du anbefale å søke master i Eiendomsutvikling?

Jeg anbefaler på det sterkeste en master i eiendomsutvikling ved NMBU. Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter som er relevante for eiendomsbransjen. I tillegg får man gjennom en rekke faglige tilbud muligheten til å bygge et nettverk med andre studenter og fagpersoner i bransjen.

Publisert - Oppdatert

Del på