Eiendomssjef i Obos Basale AS

Av Egil Jahren

Kim syvertsen, portrett
Foto: Privat

Kim A. Syvertsen jobber som eiendomssjef i Obos Basale AS

Hvor relevant var utdannelsen hos oss (NMBU)?

-I et stadig tøffere jobbmarked, stilles det også strengere krav til utdanning og kvalifikasjoner. Uten utdannelsen hos NMBU hadde jeg nok verken hatt de ønskelige kvalifikasjonene, eller den faglige tyngden som forventes i relevant arbeidssituasjon.

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

-Jeg valgte å studere eiendomsutvikling ved NMBU, da jeg ønsket en utdannelse med fokus på eiendomsutvikling og de økonomiske aspektene ved både utleie- og transaksjon av næringseiendom. Jeg hadde også flere venner, kollegaer og tidligere forelesere som varmt anbefalte masteren i eiendomsutvikling ved NMBU, og således oppfordret meg til å søke.

Hvilke råd har du til kommende studenter?

-Jeg vil gjerne oppfordre nåværende og fremtidige studenter til å skille seg mer ut. Engasjer deg i både sosiale- og faglige studentorganisasjoner, delta på relevante bransjeseminarer og skap et forhold til forelesere ved å være aktiv i forelesninger. Start tidlig med å skaffe deg et faglig og profesjonelt nettverk. Du vet aldri hvem som sitter overfor deg i en jobbsituasjon. Uten at jeg selv visste det, ble jeg i min forrige jobbsøkerprosess anbefalt av en dame som hadde lagt merke til meg i en forelesning. Hun tok noen fag ved NMBU ved siden av full jobb, og hadde uten å snakke med meg, anbefalt meg til sin overordnede før jeg i det hele tatt hadde søkt på jobb i samme foretak. Poenget er at du aldri vet hvem som enten hører på, eller legger merke til deg. Så sørg for å bli lagt merke til!

Erfaringer med NMBU og studiet i eiendomsutvikling?

-Overgangen fra handelshøyskolen BI til NMBU, betydde i all hovedsak mindre og mer intime forelesninger. Det var rom for mer dialog i forelesningene, noe som ga meg personlig et større læringsutbytte. I studiet eiendomsutvikling, er det også lagt opp til flere eksterne forelesere fra relevante eiendomsutviklere. Dette ga studentene en solid mulig til å bli kjente med aktørene i bransjen, og få et innblikk i hva som ventet oss etter studiene. Jeg har også hatt stor utbytte av å lufte ideer rundt potensielle jobbmuligheter og problemstillinger knyttet til masteroppgaven med samtlige forelesere. De fleste er svært engasjerte i å hjelpe studentene, så da gjelder det bare å benytte seg muligheten.

Publisert - Oppdatert

Del på