Det ligger mye helse i landskapet

gfd
gfdFoto: Shutterstock / privat

Utbygging danner langvarige, om ikke permanente sår i jorda vår. La oss forhindre at de fysiske omgivelsene også skjærer sår i menneskene som de er laget for, skriver student i landskapsarkitektur Katja Terzic. 

En ting forskningen viser sikkert, er at helsa vår blir påvirket av forhold utenfor helsetjenesten. Det er en kjent sak at det er lettere å forebygge, enn å behandle sykdommer. Dette lærer vi mye om som studenter i landskapsarkitektur.

Lever lenge
Rommene vi som landskapsarkitekter skaper, lever lenge i omgivelsene. På samme måte som planleggere og arkitekter må være bevisst menneskers behov, må helsepersonell som tar del i planleggingen kunne tro på den påvirkningskraften fysiske omgivelser har på vår helse.

Les også: Hva gjør egentlig en landskapsarkitekt?

Om landskapsarkitektene jobber godt sammen med dem som kjenner arten vår best, kan vi skape rom som er tilpasset mennesker. Ved at også arkitektene, planleggerne, ingeniørene og økonomene handler etter et sosialt ansvar, mener jeg bransjen vil oppdage og frembringe de mest attraktive løsningene for befolkningen på lang sikt.

Landskapsarkitektur fremmer folkehelsen
Det er gjort mange studier om positive påvirkninger av natur og vann, fargebruk, støy og luftforurensing på fysisk og psykisk helse. I Norge blir naturen mer enn andre steder ansett som en kvalitet i utformingen av helsefremmende omgivelser.

Les også: Turstier for alle - ikke bare turister!

Argumentet styrkes med de norske boligprisene som øker med boligens tilgang på frilufts- og naturområder. Med politisk gjennomslag kan landskapsarkitektene gjøre forskjell på hverdagslivet til hver enkelt og for befolkningen på sikt.

Samarbeid med helsepersonell gir stor nytte
Det bør være et minstekrav i våre markedsstyrte planprosesser, at vi har helseeksperter med kunnskap om hvordan mennesker berøres og ivaretas. For i dag vokser etterspørselen etter kunnskap om helse og trivsel i fysisk planlegging. Mens politikerne forhandler interesser og fordeler midler, har designere en vunnet påvirkningskraft i form av håndfast, fysisk retorikk. Derfor kan bransjen gjøre stor nytte av å i større grad samarbeide med helsepersonell, for å skape omgivelser som fremmer god helse i hele befolkningen.

Publisert - Oppdatert

Del på