Bærekraft

Sustainability
SustainabilityFoto: Shutterstock

De aller fleste endringer og tiltak i utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn vil dreie seg om bruk av arealressurser (herunder vann), styring av arealbruk og dermed også om rettigheter til land (eiendom).   

Institutt for eiendom og juss innehar en særlig kompetanse i juridiske regler om- og prosessene rundt arealbruksstyring og endring av eiendomsforhold (ekspropriasjon, jordskifte, eiendomsregistrering, arealplanlegging, eiendomsutvikling osv.).

På denne sida har vi eksempler på forskning og fagutvikling ved instituttet som bidrag til en bærekraftig utvikling. 

Publisert - Oppdatert

Del på