Studieplaner for Master i teknologi (sivilingeniør) - Kjemi og bioteknologi

Av KBM

Sivilingeniører har en ettertraktet, faglig bredde. Dette sivilingeniørstudiet gir deg full fordypning innen kjemi og bioteknologi. Solid kunnskap om kjemi og bioteknologi er viktig om du vil jobbe med miljø, medisin, farmasi og næringsmidler.

Det er tre spesialiseringer i Master i teknologi (siv.ing.), retning kjemi og bioteknologi (forkortes M-KB):

  • molekylærbiologi
  • bioinformatikk
  • kjemi

Informasjon

Last ned detaljerte studieplaner for Master i teknologi (sivilingeniør), retning kjemi og bioteknologi (2024/2025):
fellesemner
spesialisering molekylærbiologi
spesialisering bioinformatikk
spesialisering kjemi

Les mer om Kjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - master

  • Består av minimum 300 studiepoeng, inkludert grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner, valgfrie emner og en avsluttende masteroppgave.

Publisert - Oppdatert

Del på