Studieplaner for Master i teknologi (sivilingeniør) - Kjemi og bioteknologi

Av KBM

Sivilingeniører har en ettertraktet, faglig bredde. Dette sivilingeniørstudiet gir deg full fordypning innen kjemi og bioteknologi. Solid kunnskap om kjemi og bioteknologi er viktig om du vil jobbe med miljø, medisin, farmasi og næringsmidler.

Det er fire spesialiseringer i Master i teknologi (siv.ing.), retning kjemi og bioteknologi (forkortes M-KB):

  • molekylærbiologi
  • bioinformatikk
  • naturstoffkjemi/organisk analyse
  • miljøkjemi/uorganisk analyse

Informasjon

Last ned detaljerte studieplaner for Master i teknologi (sivilingeniør), retning kjemi og bioteknologi (2023/2024)

Les mer om Kjemi og bioteknologi - teknologi (sivilingeniør) - master

  • Består av minimum 300 studiepoeng, inkludert grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner, valgfrie emner og en avsluttende masteroppgave.

Publisert - Oppdatert

Del på