Ingrid Verne: koordinator for myrrestaurering

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

I dag jobber jeg hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som koordinator for myrrestaurering på Østlandet. Myr er en truet naturtype i Norge, hovedsakelig på grunn av grøfting for å plante skog, oppdyrking og utbygging. Gjennom å restaurere myrene, tilbakefører vi myra til tilnærmet naturlig tilstand, slik at de økologiske prosessene gjenopprettes og karbonlagringsevnen øker.

Jobben er veldig variert og består blant annet av befaringer i felt, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, deltakelse på konferanser i inn- og utland, og samarbeid med grunneiere og andre i forvaltningen. Dette er et ganske nytt felt i Norge, så jeg har store muligheter til å være med og forme arbeidet.

Økolog Ingrid Verne
Foto
Privat

Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

Jeg begynte på en bachelor i biologi ved NTNU med en plan om å bli marinbiolog. Etter hvert skjønte jeg at det var sammenhengen mellom skogøkologi- og klimaspørsmål jeg virkelig var interessert i, og da var NMBU et enkelt valg. Jeg ønsket også å ta mer statistikk og flere forvaltningsrelevante fag, som juss og GIS.

Valgfriheten i masteren generell økologi, gjorde at jeg kunne kombinere fag fra ulike institutter, og dermed få en mastergrad som var skreddersydd etter mine interesser. Jeg hadde ikke så lyst til å forlate det gode studiemiljøet i Trondheim, men heldigvis viste det seg at studiemiljøet i Ås var mist like bra.

Hvilken nytte har du hatt av utdanningen du tok ved NMBU?

Jeg tror jeg har hatt nytte av alt jeg har lært gjennom hele studietiden i større eller mindre grad. Helt spesifikt tok jeg et fag i restaureringsøkologi, der jeg fikk skrive en restaureringsplan for en tidligere drenert myr. Det var en veldig realistisk oppgave og lignet mye på det jeg gjør i jobben min i dag. I tillegg bruker jeg det jeg lærte i emnene miljørett og GIS nesten hver dag.

Har du noen råd til kommende studenter?

Mitt beste tips er å skaffe seg relevant erfaring ved siden av studiene. Jeg har engasjert meg i flere organisasjoner som jobber med politisk påvirkning, og hatt sommerjobb blant annet i Vegdirektoratet. På denne måten har jeg skaffet meg verdifull kunnskap om hvordan Norge er organisert, som man ikke får innsikt i kun gjennom studier.

Published 15. januar 2020 - 14:12 - Updated 15. januar 2020 - 14:40