Tidslinje og frister

1. masterår:

Melding 

1. mars: "Melding om mastergradsoppgave" / "Melding om val av gradsoppgåve" sendes til leder av MINAs studieutvalg, jan.mulder@nmbu.no. Meldingene besvares som mottatt.

Kontrakt 
15. mai: "Kontrakt - gradsoppgave" / "Kontrakt - gradsoppgåve" sendes til leder av MINAs studieutvalg, jan.mulder@nmbu.no. Godkjente kontrakter returneres med signatur fra SU-leder.

2. masterår:
Spesialpensum 
1. februar: For studenter med spesialpensum (definert i kontrakten) skal skjemaet "Avtale om spesialpensum" sendes til leder av MINAs studieutvalg, jan.mulder@nmbu.no. Godkjente avtaler returneres med signatur fra SU-leder.

Oppmelding 
1. februar: oppmelding til eksamen på StudWeb. Dette er også fristen for oppmelding til eksamen i spesialpensum. 

Emnekoder for MINAs masteroppgaver: 
M30-FORNY
M30-MINA
M30-NF
M30-REIS
M30-SF

For de som kan velge 60-studiepoengs oppgave: 
M60-ECOL
M60-MINA
M60-NF
M60-RAD

Utsettelse 
15. april: "Søknad om utsatt innlevering av gradsoppgave" sendes til leder av MINAs studieutvalg, jan.mulder@nmbu.no. Godkjente søknader returneres med signatur fra SU-leder.

Innlevering 
15. mai: Frist for innlevering av masteroppgaven.

Her finner du huskeliste ved innlevering av gradsoppgaver.

Forsvar 
Masteroppgaven skal forsvares og sensureres innen 6 uker etter innlevering.

Hva skjer dersom jeg ikke leverer masteroppgaven innen fristen?
Fra NMBUs forskrifter, utfyllende bestemmelser til kapittel 46 (Ad. 46-1, punkt 9.): "Hvis gradsoppgaven ikke leveres innen fristens utløp gis det ikke anledning til å levere oppgaven inn på nytt i revidert eller supplert form. I slike tilfeller mister studenten studieretten. Hvis studenten velger å søke om nytt opptak, må helt ny oppgave utarbeides."

Published 6. desember 2016 - 11:19 - Updated 7. januar 2021 - 16:08