Tidslinje og frister

1. masterår:

Melding 

1. mars: Melding om mastergradsoppgave. Følgende skjema skal fylles ut. Gjelder programmene:

 • M-ECOL
 • M-MILJØ
 • M-NF
 • M-REIS
 • M-SF
 • (M-FORNY har egen frist. Se under 2. masterår)

Dette er en melding til fakultetet om veileder og foreløpig tittel på masterarbeidet. Selv om du skal ha veileder på et annet fakultet skal du sende informasjon om veileder og tema til MINA-fakultetet.

Meldingene blir registrert på fakultetet, men ikke besvart.

Kontrakt 
15. mai: "Kontrakt - gradsoppgave". Følgende skjema skal fylles ut. Gjelder programmene:

 • M-ECOL
 • M-MILJØ
 • M-NF
 • M-REIS
 • M-SF
 • (M-FORNY har egen frist. Se under 2. masterår)

Godkjente kontrakter returneres med signatur fra Undervisningsdekan.

 

2. masterår:

Oppmelding 60 sp masteroppgaver 

15. september: oppmelding til masteroppgaven på StudWeb. Fakultetet sjekker at du har en gyldig kontrakt før du blir vurderingsmeldt.

Emnekoder for 60 sp masteroppgaver:

 • M60-ECOL
 • M60-MILJØ
 • M60-NF 

Melding 
1. oktober: Melding om mastergradsoppgave. Følgende skjema skal fylles ut. Gjelder programmet:

 • M-FORNY

Dette er en melding til fakultetet om veileder og foreløpig tittel på masterarbeidet. Selv om du skal ha veileder på et annet fakultet skal du sende informasjon om veileder og tema til MINA-fakultetet. 

Meldingene blir registrert på fakultetet, men ikke besvart.

Kontrakt 
1. desember: "Kontrakt - gradsoppgave". Følgende skjema skal fylles ut. Gjelder programmet:

 • M-FORNY

Godkjente kontrakter returneres med signatur fra Undervisningsdekan.

Oppmelding 30 sp masteroppgaver
1. februar: oppmelding til masteroppgaven på StudWeb. Fakultetet sjekker at du har en gyldig kontrakt før du blir vurderingsmeldt.

Emnekoder for 30 sp masteroppgaver: 

 • M30-ECOL
 • M30-FORNY
 • M30-MILJØ
 • M30-NF
 • M30-REIS
 • M30-SF

Utsettelse 
15. april: Skjemaet "Søknad om utsatt innlevering av gradsoppgave" fylles ut. Det er kun sykdom, hendelser utenfor studentens og veilederens kontroll, eller andre tungtveiende grunner som gir grunnlag for utsettelser. Godkjente søknader returneres med signatur fra Undervisningsdekan. 

Innlevering 
15. mai: Frist for innlevering av masteroppgaven.

Her finner du huskeliste ved innlevering av gradsoppgaver.

Forsvar 
Masteroppgaven skal forsvares og sensureres innen 6 uker etter innlevering.

Hva skjer dersom jeg ikke leverer masteroppgaven innen fristen?
Fra NMBUs forskrifter, kapittel 44 (§44-7): "Gradsoppgave som ikke er levert innen fastsatt frist kan ikke senere leveres i revidert eller supplert form. I slike tilfeller kan studenten miste studieretten jf. § 17-6 tredje ledd. Hvis studenten senere får nytt opptak ved NMBU, må ny oppgave utarbeides innenfor et nytt tema".

Published 6. desember 2016 - 11:19 - Updated 24. november 2021 - 9:01