Skrive gradsoppgave

Gradsoppgave - råd og tips

Masterstudent David Gottfridsson kjører drone (DJI Phantom). Han skal skrive masteroppgave i geomatikk om fotogrammetri, 3D-modellering, med fotomateriale fra droner.

Råd til studenter som skal skrive bachelor- og masteroppgave og veiledere av gradsstudenter.

Gradsoppgave

Frister for gradsoppgaven:

Valg av oppgave: 

Kontakt studieveileder ved aktuelt fakultet

Innlevering av kontrakt: 

Må leveres før arbeidet med oppgaven starter. Ta kontakt med fakultetet for eksakt innleveringsfrist.

Oppmeldingsfrist for oppgaven: 

Høstsemesteret - 15. september eller
Vårsemesteret - 1. februar

Oppmeldingsfrist for spesialpensum (kun master):

Høstsemesteret - 15. september eller
Vårsemesteret - 1. februar

Avtale om konfidensiell oppgave:

Må godkjennes i god tid før innleveringsfristen for oppgaven

Innleveringsfrist:

Ny frist! Vårsemesteret 2020 - 2. juni 2020 kl. 15.00

Ordinære frister:
Høstsemesteret – 15. desember kl. 15.45 eller
Vårsemesteret – 15. mai kl. 15.00