Skrive gradsoppgave

Gradsoppgave - råd og tips

Masterstudent David Gottfridsson kjører drone (DJI Phantom). Han skal skrive masteroppgave i geomatikk om fotogrammetri, 3D-modellering, med fotomateriale fra droner.

 

Frister, regler, råd og tips som gjelder i arbeidet med gradsoppgaven.

Gradsoppgave

Frister for gradsoppgaven:

Valg av gradsoppgave: 

Kontakt studieveileder ved aktuelt fakultet

Kontrakt for gradsoppgave: 

Må leveres før arbeidet med oppgaven starter. Ta kontakt med fakultetet for eksakt innleveringsfrist.

Oppmeldingsfrist for gradsoppgaven: 

Høstsemesteret - 15. september
Vårsemesteret - 1. februar

Oppmeldingsfrist for spesialpensum (kun master):

Høstsemesteret - 15. september
Vårsemesteret - 1. februar

Avtale om konfidensiell gradsoppgave:

Må godkjennes i god tid før innleveringsfristen for oppgaven

Innleveringsfrist:

Høstsemesteret – 15. desember kl. 15.45
Vårsemesteret – 15. mai kl. 15.00