Elektronisk innlevering

Innlevering av bacheloroppgave - sjekkliste

 1. Oppgaven er ferdigstilt i én PDF-fil sammen med NMBUs forside, bakside og evt. vedlegg.
 2. Oppgavetittel er registrert i Studentweb.
 3. Oppgaven er levert i WISEflow sammen med det ferdigsignerte skjemaet "Konfidensiell gradsoppgave iht. forvaltningsloven" eller "Utsatt publisering (båndlegging) av gradsoppgave", dersom din oppgave skal være konfidensiell eller ha utsatt publisering (sett også hake ved "Inneholder besvarelsen konfidensielt materiale?" i omslaget).

Innlevering av masteroppgave - sjekkliste

 1. Oppgaven er ferdigstilt i i én PDF-fil sammen med NMBUs forside, bakside og evt. vedlegg.
 2. Oppgavetittel er registrert i Studentweb.
 3. Oppgaven er levert i Brage.
 4. Oppgaven er levert i WISEflow sammen med:
  • e-posten (screenshot) du mottar ved innlevering i Brage (sett også hake ved: "Jeg bekrefter innlevering til biblioteket" i omslaget).
  • det ferdigsignerte skjemaet "Konfidensiell gradsoppgave iht. forvaltningsloven" eller "Utsatt publisering (båndlegging) av gradsoppgave", dersom din oppgave skal være konfidensiell eller ha utsatt publisering (sett også hake ved "Inneholder besvarelsen konfidensielt materiale?" i omslaget).

Konfidensiell gradsoppgave

Dersom gradsoppgaven skal være konfidensiell i hht. forvaltningsloven, må skjema "Konfidensiell gradsoppgave iht. forvaltningsloven" fylles ut.
Dersom gradsoppgaven skal ha utsatt publisering inntil 5 år, må skjema "Utsatt publisering (båndlegging) av gradsoppgave" fylles ut.

Skjemaet må fylles ut i samarbeid med veileder i god tid før innlevering. Det ferdigsignert skjemaet skal legges ved elektronisk innlevering av oppgaven i WISEflow.

Les mer om klausulering og båndlegging (se avsnitt: Klausulering og båndlegging)

Spørsmål om konfidensiell oppgave?
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med ditt fakultet.

Ferdigstille oppgaven - NMBUs forside- og baksidemal

Gradsoppgave som skal leveres elektronisk må oppfylle kravene til forside og bakside på den samme måten som ved innlevering på papir. Benytt NMBUs malene for gradsoppgavens forside og bakside.

Husk at oppgaven, NMBUs forside, bakside og evt. vedlegg må være lagt i én PDF-fil (hvordan slå sammen PDF-filer). Du skal ikke levere trykte eksemplarer av oppgaven din.

Oppgavetittel i Studentweb

Registrer tittel på gradsoppgaven i StudentWeb før du leverer den - klikk på oppmeldingen i Studentweb og deretter på "Rediger" og "Vis oppgavetittel". Instruksjonsvideo for å registrere oppgavetittel.

Det er viktig at du registrerer en riktig oppgavetittel i StudentWeb, fordi den vil fremgå på vitnemålet ditt (se informasjon til høyre på denne nettsiden). 

Spørsmål om oppgavetittel i Studentweb?
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Studieavdelingen.

Innlevering i Brage (kun masteroppgave)

Masteroppgaven skal leveres elektronisk som én PDF-fil i Brage. Kvittering for innlevering i Brage blir sendt på e-post og screenshot av e-posten skal brukes ved elektronisk innlevering av gradsoppgaven.
Les mer om innlevering  av masteroppgaven i Brage

Spørsmål om innlevering i Brage?
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Biblioteket.

Innlevering i WISEflow

Oppgaven leveres på en følgende måte i WISEflow:  

 1. Logg deg inn i WISEflow med din FEIDE (NMBU brukerkonto).
 2. Angi om du skriver oppgaven alene, eller sammen med en annen student. Hvis du skriver:
  • alene - trykk på knappen "Opprett enmannsgruppe".
  • sammen med en annen student - velg "Opprett gruppe". Skriv inn gruppenavn, og velg studenten(e) som skal være med i gruppen. Studenten som blir lagt til i gruppen, må logge inn i WISEflow, og bekrefte gruppen før dere får levert.
 3. Under "Besvarelse" last opp gradsoppgaven i PDF-format.
 4. Dersom du leverer masteroppgave, last opp kvitteringen fra Brage (screenshot) som du mottar på e-post ved innlevering under "Vedlegg" og sett hake ved: "Jeg bekrefter innlevering til biblioteket" i omslaget.
 5. Dersom oppgaven skal holdes konfidensiell eller skal ha utsatt publisering, last opp det ferdigsignerte skjemaet "Konfidensiell gradsoppgave iht. forvaltningsloven" eller "Utsatt publisering (båndlegging) av gradsoppgave" under «Vedlegg» og sett hake i spørsmål "Inneholder besvarelsen konfidensielt materiale?" i omslaget.
 6. Trykk den grønne knappen "Innlever".

Filstørrelse
Maksimal størrelse på oppgaven (som lastes opp som "Besvarelse" i WISEflow) er 100 MB.
Hvordan komprimere PDF-fil

Ved spørsmål eller problemer med innlevering i WISEflow:
Kontakt via NMBUhjelp

Published 13. mars 2020 - 15:20 - Updated 1. April 2022 - 15:12