Huskeliste ved innlevering av gradsoppgave

Som en del av korona-tiltak skal alle gradsoppgaver leveres elektronisk i WISEflow.

Elektronisk innlevering

Ferdigstille oppgaven - NMBUs forside- og baksidemal

Gradsoppgave som skal leveres elektronisk må oppfylle kravene til forside og bakside på den samme måten som ved innlevering på papir. Benytt NMBUs malene for gradsoppgavens forside og bakside.

Husk at oppgaven, NMBUs forside, bakside og evt. vedlegg må være lagt i én PDF-fil (hvordan sammenslå PDF-filer). Du skal ikke levere trykte eksemplarer av oppgaven din.

Konfidensiell gradsoppgave

Dersom gradsoppgaven skal være konfidensiell eller ha utsatt publisering, må skjema «Konfidensiell gradsoppgave» fylles ut i samarbeid med veileder i god tid før innlevering.  Dette skjemaet skal legges ved elektronisk innlevering av oppgaven. 
Dersom skjemaet ikke fysisk kan underskrives pga. manglende tilgang på printer/skanner i vår 2020, er det tilstrekkelig at student/veileder/bedrift bekrefter på e-post at han/hun godkjenner skjemaet. I et slik tilfelle må både skjemaet og e-posten(-ene) lastes opp i WISEflow av studenten.

Innlevering i Brage (kun masteroppgave)

Masteroppgaven skal leveres elektronisk som én PDF-fil i Brage. Kvittering for innlevering i Brage blir sendt på e-post og skal brukes ved elektronisk innlevering av gradsoppgaven. Les mer om innlevering  av masteroppgaven i Brage.

Registrer oppgavetittel i StudentWeb

Registrer tittel på gradsoppgaven i StudentWeb før du leverer den - klikk på oppmeldingen i Studentweb og deretter på 'Rediger' og 'Vis oppgavetittel'. Instruksjonsvideo for å registrere oppgavetittel.

Det er viktig at du registrerer en riktig oppgavetittel i StudentWeb, fordi den vil fremgå på vitnemålet ditt (se informasjon til høyre på denne nettsiden). 

Elektronisk innlevering i WISEflow

Etter at du registrerte oppgavetittel i StudentWeb, må du levere oppgaven i WISEflow.  

  1. Logg deg inn i WISEflow med din FEIDE (NMBU brukerkonto).
  2. Angi om du skriver oppgaven alene, eller sammen med en annen student. Hvis du skriver:
    • alene - trykk på knappen «Opprett enmannsgruppe».
    • sammen med en annen student - velg «Opprett gruppe». Skriv inn gruppenavn, og velg studenten(e) som skal være med i gruppen. Studenten som blir lagt til i gruppen, må logge inn i WISEflow, og bekrefte gruppen før dere får levert.
  3. Under "Besvarelse" last opp gradsoppgaven i PDF-format.
  4. Dersom du leverer masteroppgave, last opp kvitteringen fra Brage som du mottar på e-post ved innlevering under "Vedlegg" .
  5. Dersom oppgaven skal holdes konfidensiell eller skal ha utsatt publisering, last opp det ferdigsignerte skjemaet «Konfidensiell gradsoppgave» (og evt. e-poster godkjenning av skjemaet) under «Vedlegg» og sett hake i spørsmål "Inneholder besvarelsen konfidensielt materiale?" i omslaget.
  6. Trykk den grønne knappen «Innlever».

Filstørrelse
Maksimalt størrelse på gradsoppgaven (filen som lastes opp som «Besvarelse» i WISEflow) er 100 MB
Hvordan redusere størrelse av PDF-fil.

Husk!

Oppgaven skal kun leveres digitalt. Du skal ikke levere oppgaven i trykte eksemplarer til Studentenes informasjonstorg (SIT) eller fakultet. Dersom du allerede har fått oppgaven trykket, vennligst kontakt studieveilederen din for ytterligere informasjon.

Spørsmål?

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Studieavdelingen eller din studieveileder.

Published 13. mars 2020 - 15:20 - Updated 27. august 2020 - 13:28