Seminar 6.11: Besøksforvaltning i norsk natur

Tittel: "Besøksforvaltning i norsk natur - Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst"

Dato: Onsdag 6. november 2019

Sted: Festsalen, Studentsamfunnet i Ås, Olav L. Moens Plass 1, 1432 Ås. Inngang nærmest Ås sentrum.

Påmelding: Seminaret er gratis for studenter. Alle andre betaler 250 kr.  Deltagelsen inkluderer enkel lunsj og te/kaffe.
Påmelding for studenter: https://form.nmbu.no/view.php?id=559846
Ordinær påmelding: www.deltager.no/besoksforvaltning_i_norsk_natur_2019

Påmeldingsfrist: 31.10.

Vi oppfordrer folk til å ta toget til Ås. Det er 10-15 minutters gange fra Ås stasjon til Studentsamfunnet. Rutetider på www.ruter.no
Gjesteparkering ved Eika sportssenter, se www.nmbu.no/download/file/fid/19342

Strømming av seminaret:
Videoer av foredragene er lastet opp på Facebookgruppa «Fagseminar NMBU: Besøksforvaltning i norsk natur» her: 
www.facebook.com/groups/2504638586432584/Du må være medlem av gruppa for å se dem.

 

Foreløpig program

09.30    

Registrering og kaffe

10.15

Velkommen
Øystein Johnsen, prorektor, NMBU

10.20 

Besøksforvaltning – muligheter og utfordringer
Peter Fredman, professor, NMBU

10.30

Strategier for besøksforvaltning i norske nasjonalparker
Ingrid Moe Dahl, Miljødirektoratet

11.00 

Besøksforvaltning i Lofoten
Hanne Lykkja, Nordland fylkeskommune

11.30 

Besøksstrategier som en del av samfunnsplanleggingen
Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, NMBU

11.50

Enkel lunsj i Restaurant Johannes

12.50 

Naturvägledningens roll i besöksförvaltningen
Sofia Tiger, Länsstyrelsen Dalarna, Sverige

13.20

Guidens rolle i besøksforvaltningen
Thomas Vold, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole

13.40

Managing events in nature
Lusine Margaryan, førstelektor, Mittuniversitetet, Østersund, Sverige

14.00 

Nasjonalparkkommunen i besøksforvaltningen
Bjørn Åge Jenssen, daglig leder, Norges nasjonalparkkommuner

14.20

Beinstrekk og kaffe

14.40

Er det betalingsvilje for en stiagvift ved ikoniske norske naturattraksjoner? Eksempel fra en studie ved Trolltunga
Michael Andersson, masterstudent, NMBU

15.00 

Kan vi påvirke turisters atferd?  En studie av fuglekikkeres negative atferd på sjøfugl
Stian Stensland, førsteamanuensis, NMBU

15.20

Beinstrekk 

15.30

Paneldebatt: Besøksforvaltning i norsk natur – Muligheter og utfordringer med et reiseliv i vekst
Moderator: Peter Fredman 

Deltakere:

  • Haaken Christensen, Innovasjon Norge
  • Hanne Lykkja, Nordland fylkeskommune
  • Ingrid Larsen Wigestrand, Friluftsrådenes Landsforbund
  • Peter Oma, Norsk Friluftsliv
  • Morten Clemetsen, NMBU
  • Trygve Sunde Kolderup, Den Norske Turistforening

16.00

Slutt

 

Published 16. august 2019 - 10:21 - Updated 8. november 2019 - 11:10