Ny førsteamanuensis i naturforvaltning

Katrine Eldegard har en Cand.agric og Dr.scient. fra Norges landbrukshøgskole i hhv 1996 og 2003. Doktorgradsavhandlingen hennes hadde tittelen "Parental care and offspring desertion in Tengmalm’s owl Aegolius funereus and sparrowhawk Accipiter nisus."

Hun forsker på atferds- og populasjonsøkologi, samt effekter av ulike former for menneskelig aktivitet (bruk av verneområder, skogbruk, kraftgater, veier, bebyggelse mm) på biodiversitet og enkeltarter. Hun er også leder for MINAs seksjon for økologi og naturforvaltning, og emneansvarlig for NATF100 - Innføringskurs i naturforvaltning.

Published 14. juni 2019 - 18:47 - Updated 14. juni 2019 - 18:47