Bærekraft

Institutt for eiendom og juss innehar en særlig kompetanse i juridiske regler om- og prosessene rundt arealbruksstyring og endring av eiendomsforhold (ekspropriasjon, jordskifte, eiendomsregistrering, arealplanlegging, eiendomsutvikling osv.).

På denne sida har vi eksempler på forskning og fagutvikling ved instituttet som bidrag til en bærekraftig utvikling. 

Published 22. juni 2022 - 13:58 - Updated 22. juni 2022 - 13:59