Informasjon til eksterne sensorer ved LANDSAM

Oppgaver som ekstern sensor

 1. Kontrakt for sensoroppdraget
  Skjema - Bekreftelse/Innsamling av opplysninger 
  fylles ut når du er engasjert som ekstern sensor ved LANDSAM, NMBU.

 2. Tilgang til nødvendige systemer
  Når kontrakt-skjemaet er sendt inn, vil du etter kort tid få tilgang til nødvendige systemer. Intern sensor/emneansvarlig som har engasjert deg til sensuroppdraget vil ta kontakt med deg og informere om den praktiske gjennomføringen av sensureringen, bl.a. hvor du finner besvarelser/sensuroppdrag. Sensuroppdraget kan deretter starte.

 3. Sensuroppdrag
  Sensurering foregår hovedsaklig digitalt gjennom 2 ulike systemer (FagpersonWeb og WiseFlow) avhengig av eksamensform. Unntaksvis kan sensurering gjennomføres via innsending av skjema med digital signatur.
  Nærmere informasjon om sensureringsprosessen formidles av intern sensor/emneansvarlig ved LANDSAM.
   
  Digital innlogging til de ulike systemene ved NMBU krever bruk av ID-port (f.eks. BankID/BankID på mobil).

  Eksterne personer uten norsk personnummer skal bruke tildelt NMBU-brukernavn.
  FEIDE-tilgang skal ikke brukes av eksterne personer. 

  a) Sensurering via det digitale systemet WiseFlow 
  WiseFlow oppstartsguide
  WiseFlow – registrering av sensur

  b) Sensurering via det digitale systemet FagpersonWeb 
  FagpersonWeb oppstartsguide
  FagpersonWeb – registrering av sensur

   c) Sensurering som ikke utføres via våre digitale systemer
 4. Utbetaling av honorar og reiseutlegg: 
  - Honorar: Skjema - Meldig om utført oppdrag
  - Reiseutlegg: Skjema - Reiseregning for sensuroppdrag      KONTAKT: Spørsmål om sensur
  sensur-landsam@nmbu.no 

  Spørsmål om utbetalinger: 
  landsam-lonn@nmbu.no

  Vi takker for vel gjennomført sensuroppdrag ved LANDSAM! 
Published 6. April 2021 - 17:03 - Updated 8. mars 2022 - 17:24