Fjordlandskap under press - hvordan ivareta og utvikle fellesskapsinteresser?

For 12. år på rad har masterstudenter fra landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging, naturbasert reiseliv og naturforvaltning utforsket en region i Norge, og arbeidet med problemstillinger knyttet til landskapsbasert planlegging, forvaltning og verdiskaping i lokalsamfunn.

På grunn av reiserestriksjoner, falt valget denne gang på NMBU sitt nærområde; Indre Oslofjord, med vekt på kommunene Nordre Follo, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og nye Asker.  I alt syv grupper var i sving en uke i felt, og en rekke problemstillinger knyttet til stedsutvikling og forvaltning av fellesskapsgoder under press knyttet til naturmiljø, kulturarv og levende lokalsamfunn var under lupen.

Gruppenes forarbeid ledet dem fram til interessante steder som ble utforsket mer i detalj; Son i Vestby, Tofte og Sætre i Asker, Svartskog i Nordre Follo, kystlinjen på Nesodden, Håøya i Oslofjorden og implementering av bærekraftsmål i Frogn kommune.

Vi vil med dette også takke de involverte kommunene, Oslofjordens friluftsråd, andre organisasjoner, næringsdrivende og enkeltpersoner som velvillig har stilt opp til intervju med studentgruppene, og ellers bidratt med viktig bakgrunnskunnskap til prosjektene.

Last ned rapporten:

Published 25. januar 2021 - 13:23 - Updated 19. February 2021 - 14:28