Strategi for 2019 - 2023

Information in English here

 

Fire innsatsområder
Fakultetet har definert fire innsatsområder som gis ekstra oppmerksomhet i denne strategien.

Disse er:
1. Sterke fagmiljøer med nasjonale og internasjonale posisjoner
2. Synergier på fakultetet
3. Livslang læring
4. Livet på fakultetet

 

 

 

Published 10. august 2018 - 15:24 - Updated 19. mars 2021 - 10:59