Strategi for 2019 - 2023

Information in English here

Fire innsatsområder
Fakultetet har definert fire innsatsområder som gis ekstra oppmerksomhet i denne strategien.

Disse er:
1. Sterke fagmiljøer med nasjonale og internasjonale posisjoner
2. Synergier på fakultetet
3. Livslang læring
4. Livet på fakultetet

Published 10. august 2018 - 15:24 - Updated 17. august 2018 - 11:08