Strategi for 2019 - 2023

Information in English

Fire innsatsområder

Fakultetet har definert fire innsatsområder som gis ekstra oppmerksomhet i denne strategien.

Disse er:
1. Sterke fagmiljøer med nasjonale og internasjonale posisjoner
2. Synergier på fakultetet
3. Livslang læring
4. Livet på fakultetet

Strategi for LANDSAM 2019-2023

 

 

 

Published 10. august 2018 - 15:24 - Updated 31. august 2021 - 8:04