Labpilot bioraffineri

Ved NMBU er det bygd opp en labpilot for bioraffinering som kan bearbeide restråstoff/plussprodukter som ikke er næringsmidler i 30-50 liters skala.
Mange av enhetsoperasjonene som du finner i matpiloten vil du også finne i bioraffineringslaben. 

Utstyr som finnes i bioraffinerineringslaben er blant annet:

  • Oppmaling (ball mill, cutter mill)
  • 30 liter fermentor
  • Filtreringsutstyr (posefilter og klokkefiltere)
  • Ultrafiltrering/nanofiltrering
  • Spraytørke
  • Høy tørrstoffreaktorer/hydrolysetanker (for enzymbearbeiding av råstoff der man ønsker å tilsette minst mulig vann)
  • 50 liter hydrolysetanker (temperaturkontrollerte)

Kontaktperson: Bjørge Westereng

Bioraffineringslaben er sentral i prosjektet Foods of Norway

Published 3. mai 2016 - 14:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:14