Kjernefasilitet for MS/Proteomikk på Campus Ås

  • Pneumococcus proteomics
    Foto
    Morten Skaugen/Leiv Sigve Håvarstein

Kjernefasilitet for MS/Proteomikk på Ås campus ble opprettet i fellesskap av NMBU og Nofima Mat høsten 2003, og har vært i drift siden våren 2004.

MS/proteomics

Hovedhensikten med etableringen av denne analyseplattformen var - og er - å dekke behovet for analyser innen proteomikk- og karbohydratforskning på campus. I tråd med denne intensjonen fungerer i dag laboratoriet både som en lokal kjernefasilitet, dvs at forskere og studenter ved NMBU selv benytter utstyret i sitt arbeid, og som et servicelaboratorium for analyse av innsendte prøver.

Selv om laboratoriet ble opprettet for og primært skal ivareta analysebehovet til lokale brukere, har vi helt fra begynnelsen også hatt brukere og oppdragsgivere som ikke tilhører Ås-miljøet. Vi har utelukkende positive erfaringer med denne praksis, som vi derfor ønsker å videreføre så langt kapasiteten tillater.

Published 26. juni 2014 - 14:33 - Updated 29. juni 2019 - 18:32