MS/Proteomics

MS/Proteomics

science-illustration

Om MS/Proteomics

MS/Proteomics er én av NMBUs kjernefasiliteter innen forskningsinfrastruktur.

Vi tilbyr analyser innen proteomikk- og karbohydratforskning. 

Vi kan hjelpe deg med: 

  • Databasesøk og dataanalyse 
  • Tilgang til diverse utstyr til prøveopparbeidelse 
  • Bruk av massespektrometre 

MS/Proteomics

MS/Proteomics hører til under NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.  

Vi holder til i Christian Magnus Falsens vei 1, 1433 Ås.

Kontaktinformasjon: