Kjernefasilitet for MS/Proteomikk på Campus Ås

Kjernefasilitet for MS/Proteomikk på Ås campus ble opprettet i fellesskap av NMBU og Nofima Mat høsten 2003, og har vært i drift siden våren 2004.

MS proteomics

Hovedhensikten med etableringen var - og er - å dekke behovet for analyser innen proteomikk- og karbohydratforskning på campus. I tråd med denne intensjonen fungerer i dag laboratoriet både som en kjernefasilitet for Ås-miljøet, dvs at forskere og studenter selv benytter utstyret i sitt arbeid, og som et servicelaboratorium for analyse av innsendte prøver.

Den overordnede styringen av kjernefasilitetene ivaretas av et driftsstyre, som er satt sammen av 2 medlemmer fra Nofima Mat og 2 fra NMBU (KBM). Leder av driftsstyret er for tiden professor Vincent Eijsink, KBM. Morten Skaugen (NMBU) har ansvaret for den daglige driften av instrumentene.

Selv om laboratoriet ble opprettet for og primært skal ivareta analysebehovet til lokale brukere, har vi helt fra begynnelsen også hatt brukere og oppdragsgivere som ikke tilhører Ås-miljøet. Vi har utelukkende positive erfaringer med denne praksis, som vi derfor ønsker å videreføre så langt kapasiteten tillater. I perioden 2008-2012 er kjernefasiliteten dessuten en node i den nasjonale FUGE-finansierte teknologiplattformen Norproteomics.

Published 26. juni 2014 - 14:33 - Updated 22. august 2017 - 10:25