Labpilot bioraffineri

Labpilot bioraffineri

Medarbeidere og studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM, arbeider med gjær i pilotanlegget for bioraffinering ved NMBU.

Utstyr som finnes i bioraffinerineringslaben er blant annet:

  • Oppmaling (ball mill, cutter mill)
  • 30 liter fermentor
  • Filtreringsutstyr (posefilter og klokkefiltere)
  • Ultrafiltrering/nanofiltrering
  • Spraytørke
  • Høy tørrstoffreaktorer/hydrolysetanker (for enzymbearbeiding av råstoff der man ønsker å tilsette minst mulig vann)
  • 50 liter hydrolysetanker (temperaturkontrollerte)

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: 
Christian Magnus Falsens vei 1, 1433 Ås

Spørsmål ang Bioraffineringslaben? Kontakt Bjørge Westereng