Fakulteter

Fakulteter ved NMBU

NMBUs styre har vedtatt ny organisering med sju fakulteter. Den nye organiseringen gjelder fra 1. januar 2017.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) består av følgende fakulteter: