Kurs: Verdikjeden for mat

Bilde av et gjennomsiktig smartbrett foran en kornåker

Dette kurset gis i et samarbeid mellom Norsk Landbrukssamvirke og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Målet er å gi tillitsvalgte og ansatte i landbrukets organisasjoner en innføring i hvordan verdikjeden de tilhører er oppbygd og regulert, og hvordan den fungerer.

Påmeldingsfrist

17. desember 2023

* Avmelding

Oppstartsdato

15. januar 2024

Studiepoeng

5

Pris

Tid og sted

Tid: Sted:
1. Samling: 15. og 16. januar - fysisk samlingØvre Sem gård i Asker
2. Samling: 7. februar - digitalt webinarDigitalt kl 10 - 13
3. Samling: 28. og 29. februar - fysisk samlingØvre Sem gård i Asker
4. Samling: 13. mars - digitalt webinarDigitalt kl 10 - 13
5. Samling: 11. og 12. april - fysisk samlingØvre Sem gård i Asker
Eksamen: 22. aprilDigital hjemmeksamen

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av aktører, strukturer og prosesser i verdikjeden for mat, med vekt på råvaremarkedet, markedsreguleringen, eierskap, selgermakt, kjøpermakt og konkurranse på ulike ledd i verdikjeden, trender og endrede forbrukerpreferanser som påvirker verdikjeden, samt politiske og regulatoriske forhold utenfor landbruket.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte og tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner, samt andre interesserte. Blant dere som er kvalifiserte for å delta vil Norsk Landbrukssamvirke prioritere hvem som får plass på kurset. Dere som får plass på kurset vil få melding om dette noen dager etter påmeldingsfristens utløp.

Innhold

Emnet skal gi en innføring i hele i verdikjeden for mat, med hovedvekt på den landbaserte delen. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema:

 1. Oversikt over verdikjeden for mat.
  Verdikjedemodellen, ulike typer verdikjeder (sentrale aktører og institusjoner, eierskap og samvirke, vertikale og horisontale strukturer).
 2. Grunnleggende markedsforståelse.
  Tilbud og etterspørsel, konkurranse og substitusjon, prisdannelse og elastisitet, teknologiutvikling og landbrukets tredemølle.
 3. Politiske rammebetingelser og reguleringer av råvaremarkedene i Norge.
  Importvern, markedsbalansering, internasjonale avtaler.
 4. Juridiske rammebetingelser
  Primæringsunntaket i konkurranseloven, samvirkeloven og omsetningsloven.
 5. Dagligvarehandelen
  Bransjestruktur og konkurranseforhold, kjøpermakt og selgermakt, vertikal integrasjon og egne merkevarer.
 6. Framtidsutsikter i verdikjeden for mat.
  Drivere: Befolkningsutvikling, markedsstørrelse, globale markeder for råvarer og innsatsfaktorer. Trender og forbrukerpreferanser.

Læringsutbytte

Du skal kunne forstå, analysere og formidle verdikjeden for mat i Norge, med vekt på produksjon og eierskap i verdikjeden, markeds- og konkurranseforhold, regulatoriske forhold, trender og forbrukeratferd. 

Læringsaktiviteter

Kurset består av fem samlinger fordelt på tre fysiske og to digitale. Undervisningen gjennomføres med forelesninger, gjesteforelesninger, podcaster, øvinger, presentasjoner, diskusjoner og innleveringsoppgaver. Canvas vil bli brukt som digital læringsplattform i kurset.  

Arbeidskrav og eksamen

Normert total arbeidsmengde for kurset er 125 timer. Det er obligatorisk deltakelse på alle samlinger inkludert webinarene (det er mulig å se webinarene i opptak). Eksamen er frivillig. Innlevering av gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Kurset avsluttes med en 3,5 timers skriftlig digital hjemmeeksamen som bedømmes med bokstavkarakter. 

Kursansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset er universitetslektor Eystein Ystad fra Handelshøyskolen ved NMBU.

Opptakskrav

Krav for å få plass på kurset er generell studiekompetanse. Mangler du dette, kan du søke om plass på grunnlag av din realkompetanse.  NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Mer informasjon om dette finner du her eller du kan kontakte SEVU på tlf 67 23 03 00.

Kursavgift og oppholdsutgifter

Kursavgiften er kr 10 000,-

I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter.


Følgende oppholdsutgifter gjelder per kurssamling:

 • Totalsum for per kurssamling er ca kr 3 500,- Det inkluderer kaffepauser, overnatting, frokost, lunsj to dager, tre retters middag på kvelden.

eller:

 • Kun dagdeltager, per kurssamling ca kr 1 300,- det inkluderer kaffepauser og lunsj begge dager.

Har du behov for å komme kvelden før, så kan det reserveres overnatting m/frokost for ca kr 1 400,-

Oppholdsutgiftene på Øver Sem Gård gjøres opp av den enkelte i forbindelse med hver samling. Vi må ta forbehold om eventuelle pris- eller avgiftsendringer.

Kursavgiften dekker undervisning, noe litteratur og eksamen. Reise og eventuell overnatting dekkes av kursdeltaker utenom.

Avmelding

Påmelding er bindene. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 4 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Kontaktpersoner: