Centre for Applied Philosophy of Science

Centre for Applied Philosophy of Science (CAPS)

Tårnbygningen

CAPS - a Centre for Applied Philosophy of Science at HH NMBU

News

NMBU forskningsetisk forum

NMBU forskningsetisk forum

Fra august 2022 etablerer MINA et nytt forum ved NMBU. Forumet skal være en uformell møteplass for å sette forskningsetikk på agendaen og skape økt interesse for og kunnskap om forskningsetiske problemstillinger, normer og retningslinjer. Forumet er åpent for alle, og er rettet mot NMBU-forskere på alle karrierestadier. Vi planlegger å ha 5-6 møter i året i Innsikten (Universitetsbiblioteket Veterinærbygget). Kom for sjokoladekjeksen, bli for forskningsetikken!

NMBU research ethics forum

NMBU research ethics forum

From August 2022, MINA is establishing a new forum for bringing awareness and facilitate discussions about research ethics. The forum is open for all, and directed toward NMBU researchers at all career stages. We are planning to have 5-6 meetings a year in Innsikten (University Library, Veterinary building). Come for the cookies, stay for the research ethics!

New CAPS leadership

New CAPS leadership

Dr Yevgeniya Tomkiv will lead NMBU CAPS together with Rani Lill Anjum from February 2022. 

Elena Rocca moves to OsloMet

Elena Rocca moves to OsloMet

We thank Elena Rocca for her invaluable contributions to applied philosophy of science at NMBU since 2015, and wish her the best of luck in her new job at OsloMet.

NMBU CAPS

CAPS is an interdisciplinary research centre at the Norwegian University of Life Sciences, led by Rani Lill Anjum and Yevgeniya Tomkiv. Our research is at the interface between philosophy and science.

 

We work to engage researchers, practitioners and students in critical reflections concerning philosophical motivations for scientific methodology, norms and practices.

 

NMBU CAPS is part of the initiative Philosophers for Sustainability.

 

Photos: NMBU

Contact information

 

CAPS Centre for Applied Philosophy of Science
rani.anjum@nmbu.no

yevgeniya.tomkiv@nmbu.no

Follow us

Pages