For employees

For employees at NMBU

Ansatte i parken på NMBU. Gruppebilde på gressklipper. Bak fra venstre: Ole August Zakariassen, Kjell Gunnar Kvalvik, Bente Hansen. Foran fra venstre: Saskia Bergmann, Terje Amundsen, Margrethe Brynem, Filip Ihrsén.

Employees at NMBU. Behind form left: Ole August Zakariassen, Kjell Gunnar Kvalvik, Bente Hansen. In front form left: Saskia Bergmann, Terje Amundsen, Margrethe Brynem, Filip Ihrsén.

Photo
Gisle Bjørneby, NMBU