For employees

For employees at NMBU

Ansatte i parken på NMBU. Gruppebilde på gressklipper. Bak fra venstre: Ole August Zakariassen, Kjell Gunnar Kvalvik, Bente Hansen. Foran fra venstre: Saskia Bergmann, Terje Amundsen, Margrethe Brynem, Filip Ihrsén.

Employees at NMBU. Behind form left: Ole August Zakariassen, Kjell Gunnar Kvalvik, Bente Hansen. In front form left: Saskia Bergmann, Terje Amundsen, Margrethe Brynem, Filip Ihrsén.

Photo
Gisle Bjørneby, NMBU

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Contact us

Contact info

Click above to find
specific contact info.

Visit us