Vaksinering av hund og katt

Av Camilla Wiik Gjerdrum

På bildet vises en valp som får vaksine ved Dyresykehuset – smådyr.
Det er viktig at valper og kattunger blir vaksinert, og at de får jevnlige vaksiner gjennom livet. Det hindrer smittespredning mellom dyrene og sørger for at ditt dyr er tryggere for alvorlige sykdommer.Foto: Marius Svensen

Vi anbefaler at alle eiere tar kontakt med veterinær om vaksinering av kjæledyr. Det finnes noen generelle retningslinjer om vaksinering av hunder og katter i Norge. Skal du ut og reise med kjæledyret ditt gjelder egne regler og anbefalinger.

Kjernevaksiner er vaksiner som anbefales for alle kjæledyr i Norge. I tillegg finnes tilleggsvaksiner som blir anbefalt til grupper av dyr (f.eks stor smitterisiko) eller i gitte situasjoner (f.eks ved reise). Vaksinering utover kjernevaksine skal alltid vurderes ut ifra smitterisiko for det enkelte dyret og veies opp mot risiko for bivirkninger. Vaksineregime skal derfor basere seg på kunnskap og vurderes av veterinæren. 

Vaksinering av hund

Disse retningslinjene er anbefalinger fra NMBU for hunder som bor i Norge:

Kjernevaksiner for hund

Kjernevaksine til hund er gjerne en trippelvaksine mot valpesyke (valpesykevirus), smittsom leverbetennelse (Adenovirus-2) og parvovirusdiaré (parvoviru). Noen vaksiner inneholder parainfluensavirus-komponent i tillegg, men dette er en tilleggsvaksine-komponent.

 • Grunnvaksinering består av én vaksinedose.
 • Første dose ved 12 ukers alder.
 • For valper bør man vurdere 2(-3) vaksinedoser som grunnimmunisering dersom mistanke om høyt smittepress.
 • Det anbefales å gi i første dose ved 8 ukers alder med kjernevaksine dersom kontakt med smitteførende dyr hvis dyret ikke har fått råmelk med antistoffer fra moren.
 • Hvis vaksinert ved 8 ukers alder anbefales ny kjernevaksinering ved 12 uker i tilfelle antistoffer fra moren har blokkert effekten av første dose av vaksinen.
 • Ved mistanke om sykdomsutbrudd/høyt smittetrykk kan man gi ny kjernevaksinering ved 16 ukers alder.
 • Hvis en hund over 16 uker er uvaksinert, trenger den kun en vaksinedose som grunnimmunisering.
 • Første revaksinering med kjernevaksine anbefales ved 6 måneders alder.
 • Revaksinering deretter anbefales det ny kjernevaksine hvert 3. år.

Tilleggsvaksiner

For hunder i Norge:

Det er vanlig å vaksinere mot kennelhoste i Norge, men ikke en generell anbefaling. Vaksinasjon foregår etter individuell vurdering av smitterisiko, risiko for sykdom og risiko for bivirkninger. Kennelhoste er et forkjølelseskompleks forårsaket av flere sykdomsagens, deriblant parainfluensavirus og bakterien Bordetella bronchoseptica. Parainfluensavirus-vaksine finnes som en en-komponentsvaksine, en kombinasjonsvaksine med kjernevaksinekomponentene eller alene, eller som en kombinasjons vaksine med Bordetella bronchoseptica. Den siste er en vaksine som gis via nesen.

 • Kennelhostevaksine er en tilleggsvaksine som gis etter behovs og risikovurdering.
 • Kennelhostevaksine må gis årlig for å opprettholde beskyttelse.
 • Det er anbefalt, og iblant også pålagt, å vaksinere hunden før opphold i kennel eller på utstilling og annet.

Det finnes en tilleggsvaksine mot Borreliose til hund. Vaksinasjon anbefales generelt ikke grunnet usikker sammenheng mellom symptomer og agens under norske forhold, og usikker effekt av vaksine.

Det finnes også en tilleggsvaksine mot Herpes som kan være indikert å gi til tisper i avl der det foreligger økt risiko for herpesvirusinfeksjon. For utdypende informasjon, ta kontakt med din veterinær.

For hunder på utenlandsreise

For detaljer og krav for å komme inn i ulike land henvises til Mattilsynets sider. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i rådende regler. Alle dyr fra EU/EØS skal ha pass, dyr fra andre land skal ha offentlig helsesertifikat. Det får du av din veterinær.

 • Rabiesvaksine – For reise utover Sverige er det påbud om rabiesvaksine for å returnere til Norge. Ved rabiesvaksinering skal man følge vaksinasjonsintervaller fra godkjente vaksineprodusenter. Man kan ikke overføre vaksineregime mellom ulike rabiesvaksiner. Hvis man må bytte vaksinemerke ved revaksinering gjelder samme regler som ved grunnvaksinering.

 • Leptospirosevaksine-vaksinasjon er anbefalt dersom man reiser til et land med høy smitterisiko. Immunitet har begrenset varighet og tidspunktet for vaksinering bør tilpasses reisetidspunkt for optimalbeskyttelse på reisetidspunkt.

 • Leismaniosevaksine- vaksinasjon krever dispensasjon fra Mattilsynet. Det er usikker effekt av vaksinen. Det frarådes å vaksinere allerede smittede individer.

Les mer i saken Hva må jeg huske før utenlandsreiser med kjæledyret?

Vaksinering av katt

 Disse retningslinjene er anbefalinger fra NMBU for katter som bor i Norge:

Kjernevaksiner for katt

Kjernevaksinekomponenter til katt er gjerne en trippelvaksine mot «katteinfluensa» (calicivirus og herpesvirus) og kattepest (panleukopenivirus (parvovirus)). Egen to-komponentvaksiner mot «katteinfluensa» finnes også. En tetravaksine der tilleggsvaksinekomponentene mot Klamydofila er inkludert er også vanlig i Norge.

 • Grunnvaksinering består av 2 vaksinedoser (for katteinfluensakomponentene) med 3-4 ukers mellomrom.
 • For kattunger bør man gi 2 -3 vaksinedoser som grunnimmunitet på grunn av mulighet for vaksinesvikt som følge av maternale antistoffer.
 • Det anbefales å gi første dose ved 7-8 ukers alder med kjernevaksine dersom kontakt med smitteførende dyr dersom dyret ikke har fått råmelk med antistoffer fra moren.
 • Hvis vaksinert ved 7-8 ukers alder anbefales ny kjernevaksinering ved 12 uker i tilfelle antistoffer fra moren har blokkert effekten av første dose.
 • Det anbefales ny kjernevaksinering ved 16 ukers alder.
 • Hvis en katt over 16 uker er uvaksinert, trenger den kun 2 vaksinedoser med 3-4 ukers mellomrom.
 • Hvis en voksen katt er vaksinert tidligere, men det er over 3 år siden trenger den kun 1 dose.
 • Første revaksinering med kjernevaksine anbefales ved 6 måneders alder.
 • Revaksinering deretter anbefales hvert 3. år.
 • Revaksinering for katter som er i høy risiko for smitte (utekatter, avlskatter, større kattehold o.l.) anbefales årlig mot «katteinfluensa».

Tilleggsvaksiner

Hvis en katt har symptomer som passer med Klamydofilia og katten lever i et miljø der det er en god del katter, er vaksinasjon anbefalt. Det er ikke en generell anbefaling om vaksinering mot Klamydifila. Klamydifila-komponenten kan inngå i kombinasjonsvaksiner med grunnvaksinekomponentene.

 • Grunnvaksinering består av 2 vaksinedoser med 3-4 ukers mellomrom.
 • Første vaksinedose gis med 12 ukers alder, ved 8 ukers alder ved høyt smittepress.
 • Revaksinering deretter anbefales årlig.


Leukemivirusvaksine for katt finnes, men smittepresset er per i dag ansett som svært lavt i Norge.

For katter på utenlandsreise

For detaljer og krav for å komme inn i destinasjon land henvises til Mattilsynets sider. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i rådende regler. Alle dyr fra EU/EØS skal ha pass, dyr fra andre land skal ha offenlig helsesertifikat. Det får du av din veterinær. Alle dyr som føres inn i Norge skal være chippet.

 • Rabiesvaksine – For reise utover Sverige er det påbud om rabiesvaksine for å returnere til Norge. Ved rabiesvaksinering skal man følge vaksinasjonsintervaller fra godkjente vaksineprodusenter. Man kan ikke overføre vaksineregime mellom ulike rabiesvaksiner. Hvis man må bytte vaksinemerke ved revaksinering gjelder samme regler som ved grunnvaksinering. 

Les mer i saken Hva må jeg huske før utenlandsreiser med kjæledyret?

Spør din veterinær om råd om vaksinering av ditt dyr.

Fakta

Oppdaterte retningslinjer for vaksinering kommer

En arbeidsgruppe med medlemmer fra Veterinærhøgskolen, NMBU, Veterinærinstituttet, Den norske veterinærforening og Statens legemiddelverk holder på med en revidering av de eksisterende nasjonale retningslinjene for vaksinasjon av hund og katt fra 2004. De nye retningslinjene er forventet publisert første halvdel av 2022. Vi oppdaterer sidene våre fortløpende.

Publisert - Oppdatert

Del på