Donerer midler til utstyr i Ukraina

Av Cathrine Glosli

Dieselaggregat donert til Ukraina.
Dieselaggregat donert til Ukraina. Foto: UIAR

Et NMBU-ledet utdanningsprosjekt har, med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, donert et dieselaggregat til samarbeidspartnere i Ukraina. Aktivitene deres kan dermed fortsette uavhengig av strømbrudd.

NMBU har samarbeidet med Det ukrainske instituttet for radioøkologi (UIAR) i Kiev siden 1989 om forskning knyttet til konsekvenser av Tsjernobyl-ulykken og i de senere år også om undervisning.

– Våre tanker går til våre venner og kollegaer i denne vanskelige tiden, sier professor Ole Christian Lind ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.

Ved årsskiftet stod det grunnet pandemi og krig cirka 260 000 NOK ubrukte kroner igjen på et prosjekt for videreutvikling av studieprogrammene i radioøkologi i Norge og Ukraina. NMBUs forskere tok da kontakt med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som hadde finansiert prosjektet, og spurte om de ubrukte midlene kunne brukes til å kjøpe utstyr i stedet for å bli tilbakeført. Det godkjente HK-dir, siden tilgang på strøm er avgjørende for å kunne opprettholde studietilbudet som er utviklet gjennom prosjektet.

– Da vi fikk anledning til å gjøre hverdagen deres lettere, gjorde vi naturligvis det, sier Lind.
– Dette er også et bidrag til å opprettholde og videreføre et verdifullt faglig samarbeid med stor samfunnsnytte både for Ukraina og Norge.

Ansatte ved UIAR foran det nye aggregatet. Fra venstre til høyre: V. Kashparov, S. Levchuk, P. Pavlenko, V. Pavliuchenko, O. Kosarchuk.
Ansatte ved UIAR foran det nye aggregatet. Fra venstre til høyre: V. Kashparov, S. Levchuk, P. Pavlenko, V. Pavliuchenko, O. Kosarchuk. Foto: UIAR

Hyppige strømbrudd

Nylig ble dieselaggregatet installert og er nå fullt operativt i Kiev-forstaden Chabany. Her ligger både Det ukrainske instituttet for radioøkologi (UIAR) og et annet laboratorium tilhørende Det nasjonale universitetet for livs- og miljøvitenskap i Kiev (NUBiP). Regionen er som følge av krigshandlinger preget av både planlagte og uplanlagte strømbrudd.

Professor Valery Kashparov, direktør ved UIAR og også professor II ved NMBU, skriver til NMBU per e-post:
«Generatoren dekker strømbehovet til UIAR og alle NUBiP sine avdelinger i Chabany. Det hjelper oss enormt når strømmen forsvinner.»

Mer enn 100 ansatte og masterstudenter kan dermed fortsette aktivitetene sine uavhengig av strømbrudd.

Publisert - Oppdatert

Del på