Bygger vikingskip med tradisjonelle teknikker

Av Cathrine Glosli

Kløyving av bord med tradisjonelle teknikker.
Kløyving av bord med tradisjonelle teknikker. Foto: Screengrab

NMBU samarbeider med tradisjonshåndverkere om å gjenskape gamle teknikker for bygging av vikingskip. 

I prosjektet Kløyv2 samarbeider NMBU med Stiftelsen Oseberg Vikingearv og NIBIO. Forskere og tradisjonshåndverkere kartlegger gamle håndverksteknikker. Målet er at ny og gjenoppdaget kunnskap om trevirke skal komme til nytte for dagens bygging og forvaltning av skog, og ikke minst folk som jobber med tradisjonshåndverk. 

– Dette er en veldig morsom utfordring for en treteknolog, sier Anders Q. Nyrud, professor i treteknologi.  

Forskerne forsøker å kartlegge eiketømmer før kløyving og hvordan kløyvingen gjennomføres. Vi kjenner til historiske teknikker for kløyving av furu, men for eik finnes det ikke kilder fra Norge. 

– Vi forsøker å si noe om kvaliteten på tømmeret før det kløyves, og deretter finne ut hvordan tømmerets kvalitet påvirker kløyvet. 

– Vi vet at vikingene var gode skipsbyggere, men vi vet ikke nok om hvordan de foredlet tømmer.  

[video:https://www.youtube.com/watch?v=YEqBuxKhUvM]

Kløyving på middelaldervis

Stiftelsen Oseberg Vikingarv lager rekonstruksjoner av våre mest kjente vikingskip, og i dette arbeidet er det viktig at alt gjøres på samme måte som i middelalderen. Derfor må alt kløyves. Kløyving er en spesiell teknikk fordi stokkene deles opp langs trefibrene. Da kutter håndverkerne færre trefibre, men samtidig følger de treets vokseretning på en slik måte at borden ikke blir helt rette.  

– Tre er et naturmateriale hvor vekstretning har mye å si, forklarer Nyrud.  

– Man kan gjerne si at treets egenskaper bestemmer hvor sprekken går.  

 

Samarbeidet mellom tradisjonshåndverkerne ved Stiftelsen Oseberg Vikingarv og forskere fra NMBU og NIBIO har pågått et par år. De jobber nå med å få på plass et større prosjekt, som også skal omfatte danske forskere og båtbyggere fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 

 

 

Publisert - Oppdatert

Del på