Blindeforbundets nye førerhundskole på Norderås, i Ås

Av Kristine Løwe

Nå bygges det ny førerhundskole på Ås.
Nå bygges det ny førerhundskole på Ås.Foto: Shutterstock / SasaStock

Norges Blindeforbundet skal bygge førerhundskole i Ås. Arbeidet begynner i disse dager og beregnes ferdig i løpet av senhøsten 2021.

Blindeforbundet har inngått festeavtale med NMBU for ca. 10 mål tomt på Norderås gård. På tomten skal det blant annet ligge et enetasjes anlegg på ca. 1.200 m2, en treningsbane for hund på ca. 2 mål og parkeringsplasser for biler og sykler til ansatte og besøkende. 

Anlegget vil få flere enheter og seksjoner; en avdeling med oppstallingsrom for førerhunder under trening, oppstallingsrom til servicehunder under trening, valpeavdeling med føderom og valperom, samt en egen avgrenset karanteneenhet med oppstallingsrom. Samtlige rom får tilhørende luftegårder med tak og betongunderlag, øvrige løpegårder bli uten tak og med grus underlag. Det planlegges totalt 50 løpegårder av ulikt format.

Det vil også finnes kontorer, kantine/møterom, toaletter, garderobe, kurs- og treningsareal for servicehund, hundekjøkken, hundevask, undersøkelsesrom og vaktrom.

Det nye anlegget til Blindeforbundet skal tjene førerhund- og servicehundarbeidet på best mulig bærekraftig og miljøvennlig måte. Dette skal bli en foregangsbedrift for hundehold, et kompetansesenter for avl og oppdrett, forvertsarbeid, trening og opplæring av førerhund og servicehund til å bli gode hjelpere for sine brukere.

NMBU ønsker Blindeforbundet velkommen til Ås. Det har vært en god prosess med Blindeforbundet, kommunen og oss. Vi ser fram til et godt samarbeid med Blindeforbundet i årene framover.

Under kan du se en dataanimert grafikk som viser det nye førerhundanlegget fra flere vinkler:

Publisert - Oppdatert

Del på