Kurs på Universitetsbiblioteket

 • Kurset er primært for bachelor- og masterstudenter samt forskere og andre som har behov for å finne litteratur.

  Program
  Generell søketeori med eksempler på søk og bestilling i bibliotekbasen Oria, tverrfaglige baser som f.eks. Web of Science og eventuelt fagspesifikke databaser. Vi viser deg hvordan du kan gjøre et emnesøk og hvordan du finner artikler i fulltekst.

  Tidspunkt og påmelding
  Kontaktpersoner: Bettina Ludwig

 • EndNote hjelper deg å organisere litteraturen du bruker, og det er enkelt å produsere litteraturlister.

  EndNote er et program som gir deg mulighet til å lagre litteraturreferanser i en personlig database. Det gjør det enkelt å sette inn siteringer i et dokument, og samtidig produsere litteraturlister. Programmet er et hjelpemiddel for stipendiater og studenter som skriver avhandlinger og oppgaver,og for forskere som publiserer i tidsskrifter.

  Kurs i EndNote
  Nivå: nybegynnere
  Deltagere: ansatte og studenter 
  Plattform: Windows og Mac
  Tidspunkt og påmelding: se kurskalenderen under.
   
  Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk EndNote-stil som kan benyttes i masteroppgaver.
  Mer informasjon om referansestiler.
  Mer informasjon om EndNote.

 • Tidspunkt og sted blir satt opp etter avtale med studieveiledere ved instituttene. Kursene arrangeres i uke 33, 34, 35 og 36.

  Praktisk informasjon om følgende:
  • Åpningstider
  • Hvilken hjelp finner du på nettsiden
  • Bruk av studentkort som lånekort
  • Lånetid - bok/tidsskrift 
  • Orientering om bibliotekets kurstilbud
  • Bestilling av litteratur (bok, tidsskrift, tidsskriftartikkel)
  • Finne tidsskriftartikler i fulltekst
  • Pensumlitteratur

  Søk i Oria
  • Søk etter en bok
  • Søk etter et tidsskrift
  • Søk etter et emne 
  • Mine lån / Min konto

  Kort orientering om andre aktuelle baser

  Søketips
  • Utvidet søk (bruk av trunkeringstegn)
  • Søk etter en nøyaktige setning eller noen få ord (frasesøk/ordsøk)
  • Kombinasjonssøk (boolsk søking - and, or, not)

  Kontaktperson:
  Bettina Ludwig

Kurskalender

Kurskalenderen blir løpende oppdatert. Sjekk også den engelske siden for engelskpråklige kurs.

Kontakt

Om ingen av de oppsatte kursdatoene passer, er det mulig å bestille ønsket kurs for en gruppe på fem personer eller flere. Ta kontakt med koordinator for utdanningsstøtte.

nyttige lenker:

Studiehjelp og skrivehjelp

• Oppgaveskriving
• Lag en litteraturliste
• Referansehåndteringsverktøy

Meld deg på vårt nyhetsbrev for siste nytt om arrangementer og tjenester.