Dagmar Bettina Ludwig

Dagmar Bettina Ludwig

Universitetsbibliotekar

  • Universitetsbiblioteket

Kontaktbibliotekar for Mina og REALTEK

Jeg jobber med undervisning i informasjonskompetanse, veiledning og EndNote. Jeg leder universitetsbibliotekets kursgruppe og koordinerer arbeidet i kontaktbibliotekargruppen. I tillegg jobber jeg med arrangementer.

Jeg har tysk pedagogutdanning som lektor i tysk og historie.