Endring i Nasjonalbibliotekets tjeneste for digital pensumlitteratur

Av Birgit Hvoslef Dahl

Skjermdump fra nb.no
Skjermdump fra nb.noFoto: Skjermdump fra nb.no

Nasjonalbiblioteket har i en periode tilbudt digital tilgang gratis til norsk pensumlitteratur for studenter ved høgskoler og universitet i Norge gjennom Nettbiblioteket. Fra og med 22. mars 2023 opphørte denne tjenesten. NMBU-biblioteket tilbyr pensumlitteratur både trykt og elektronisk som vanlig.

Begrenset tilgang gjelder pensumlitteratur uavhengig av om og hvor man er student. Ordningen justeres i takt med gjeldende pensumlister. Nasjonalbiblioteket melder at dette gjelder 7000 norske utgivelser, utgitt etter 2000. Endringen skjer etter avtale mellom rettighetshaverne og Kulturdepartementet. Les hele saken hos Nasjonalbiblioteket. 

Tilgang til Nettbiblioteket for vitenskapelig ansatte

Pensumlitteraturen vil være tilgjengelig for vitenskapelig ansatte ved universitet og høgskoler på samme måte som før. Les mer om tilgang for forskning og dokumentasjon.

Annen tilgang til pensumlitteratur

NMBU-studenter har tilgang til andre versjoner av digital pensumlitteratur, og fysiske pensumbøker. Søk i bibliotekbasen nmbu.oria.no.

Publisert - Oppdatert

Del på