Birgit Hvoslef Dahl

Birgit Hvoslef Dahl

Hovedbibliotekar

 • Universitetsbiblioteket

Oppgaver:

 • publikumstjenester, brukerstøtte og veiledning av brukere
 • undervisning i informasjonskompetanse
 • tospråklighet i bibliotekets publikumstjenester, undervisning, nettsider og sosiale medier
 • oppfølging av internasjonale brukere hos fakultetene
 • bibliotekets internasjonale samarbeid
 • kommunikasjon og markedsføring av bibliotekets tilbud og tjenester

Bakgrunn

 • Kommunikasjonsrådgiver, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo
 • Spesialbibliotekar, Universitetsbiblioteket, HumSam-biblioteket, seksjon for formidling
 • Bibliotekar og informasjonsrådgiver ved Nasjonalbiblioteket
 • Bibliotekar ved Lillehammer bibliotek
 • Kulturarbeider hos La Jaupitre, Monterfil, Frankrike
 • Utdannet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag